Nieuws

Veel belangstelling voor NBA-webinar over NOW-regeling

Dat de NOW-regeling bij veel accountants vragen oproept, bleek uit de enorme belangstelling voor het eerste van twee NBA Helpt-webinars over de steunmaatregel. Meer dan 1.500 leden van de NBA namen op 11 juni deel aan online voorlichting over de regeling in de praktijk.

Volgens Annette Houwaart van de NBA-helpdesk vaktechniek is er op dit moment nog weinig te zeggen over misbruik van de NOW-regeling. Bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) zijn pas enkele tientallen meldingen van mogelijke fraude binnengekomen.

Tot 5 juni, de deadline voor het indienen van een steunaanvraag binnen de NOW, gingen de vragen bij de helpdesk vooral over het indienen zelf. Inmiddels gaat het meer over de inhoud van de regeling en de verantwoording achteraf. Houwaart waarschuwde de deelnemers dat het voor accountants dit najaar, met name in oktober, erg druk kan worden als die verantwoording aan de orde is. Ze is niet zo bevreesd dat mkb-accountants straks tussen wal en schip vallen bij het afgeven van de 'derdenverklaring', die veel ondernemers moeten overleggen wegens het gebruik van de NOW-regeling. "Cliënten hebben de keus voor een accountant al lang gemaakt, dat doen ze bewust."

Diana Clement, partner bij Borrie Accountants, eerder NBA-vicevoorzitter en nu lid van de werkgroep verantwoording NOW, benadrukte nog eens dat de NBA intensief overleg voert met het ministerie van SZW en het UWV over wat straks van de accountant wordt verwacht. De eerste ronde van de NOW-regeling hield onvoldoende rekening met seizoensinvloeden, dat is in de opzet van de 'NOW2' regeling anders.

Consistentie

Veel vragen rondom de regeling gaan over het concernbegrip, aldus EY-partner Gerard van Santen. Dat heeft inmiddels een aantal wijzigingen opgeleverd ten opzichte van de oorspronkelijke NOW-regeling. Het blijft zaak om goed te kijken naar de samenstelling van een groep. Consistentie in verslaggeving is een belangrijk aandachtspunt; hanteer een bestendige gedragslijn bij de verantwoordingen over 2019 en 2020, zo stelde Van Santen.

Net als Van Santen is ook Mazars-partner Dingeman Manschot lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). In zijn optiek is verwerking van de NOW-regeling in het jaarverslag straks "relatief eenvoudig" als je eenmaal weet wat de omvang van de tegemoetkoming is. Hij onderstreepte wel het belang van een goede toelichting in het jaarverslag.

John Weerdenburg, partner van adviesorganisatie Auxilium, toonde zich bezorgd over mogelijke gevolgen die de uitvoering van de NOW-regelig heeft voor de kwaliteitssystemen van kantoren. Hij riep met name 'eenpitters' op om met een derde te sparren en "niet over één nacht ijs" te gaan. Net als Houwaart waarschuwde ook hij voor drukte in het najaar en adviseerde accountants tijdig na te denken over voldoende bezetting, vooral in de maand oktober. "Goede voorbereiding is het halve werk."

Tijdens het webinar werden zo’n driehonderd verschillende vragen ingediend door de deelnemers. Zoals over de omzetdaling die maakt dat ondernemingen een beroep kunnen doen op de NOW-regeling. Moet de accountant onderzoeken of die daling ook echt door de coronacrisis veroorzaakt wordt, wilden veel deelnemers weten.

Volgens Diana Clement heeft het ministerie daar ruimte in gelaten, want de regeling spreekt alleen van een omzetdaling. Annette Houwaart verwees hierop naar de doelstelling die in de regeling is opgenomen, waarin wel wordt gesproken over "omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend". Zij gaf hierbij aan dat dit aspect mogelijk wel erg moeilijk controleerbaar is en daardoor wellicht niet zo expliciet in het protocol of de standaarden terecht kan komen.

Collegiaal overleg

Wat John Weerdenburg betreft is collegiaal overleg met een administratiekantoor niet verplicht, als je als accountant een nieuwe klant krijgt die aanklopt voor een verklaring. Maar het heeft wel de voorkeur. "Desnoods kun je even bellen. Ik wil toch wel weten hoe de vlag erbij hangt, als ik een nieuwe klant krijg."

Bijna zestig procent van de deelnemers aan het webinar was extern accountant en/of 'adviserend over NOW'. Driekwart baseerde zich voor informatie over de regeling op de Rijksoverheid en bijna zestig procent maakte ook gebruik van de informatievoorziening vanuit de NBA, bijeengebracht op het NBA Helpt-platform. Recent is alle informatie over de NOW-regeling samengebracht in een apart deel van dat platform.

Het webinar is via de NBA-site terug te kijken. Zeventig procent van de deelnemers waardeerde het achteraf met een cijfer 8 of hoger. Op 25 juni organiseert NBA Helpt een apart webinar over fraude in coronatijd, onder de titel 'Klikspaan of poortwachter'. Op 8 juli volgt een tweede NOW-webinar, specifiek gericht op de verantwoording bij de regeling. Terugkijken van de diverse NBA Helpt-webinars kan ook via het YouTube-kanaal van de NBA. 

Terugkijken webinar 'NOW in de praktijk'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.