Nieuws

Minister Koolmees bij NOW-webinar: ‘Nederland rekent op u’

Ruim 2200 deelnemers trok het zevende NBA Helpt-webinar, dit keer gericht op de verantwoording bij de NOW-regeling. Minister Koolmees van SZW stak de accountants een hart onder de riem. “De verantwoordelijkheid is groot, net als de bedragen waar het om gaat.”

Koolmees opende het webinar met een videoboodschap voor de deelnemende accountants. Die zijn bij de verantwoording van de steunmaatregelen “onmisbaar”, aldus de minister. Het gaat inmiddels om enorme volumes. Zo’n 140.000 ondernemers hebben een beroep gedaan op de eerste tranche van de NOW-regeling en daarvan heeft circa tien procent een accountantsverklaring nodig bij de verantwoording van de subsidie. Maar die tien procent is wel goed voor zo’n zeventig procent van het totale subsidiebedrag.

“Dit vraagt iets anders van u als onafhankelijk adviseur, we betreden onbekende grond”, zo stelde Koolmees. Het ministerie van SZW kijkt samen met de NBA naar differentiatie rondom de benodigde verklaring, afhankelijk van het soort onderneming en de hoogte van de verstrekte subsidie.

Helaas is er nog geen witte rook ten aanzien van het controleprotocol dat het ministerie zal leveren en de daarbij passende standaarden vanuit de NBA. Koolmees gaat er van uit dat hierover “snel helderheid” komt, want vanaf 7 oktober gaat het loket open voor het indienen van de verantwoording door ondernemers bij de NOW-regeling. De minister benadrukte de “ingewikkelde, mooie en belangrijke rol” van accountants bij een en ander. “Nederland rekent op u!”

NOW-webinar

Maximale inspanning

De oproep van de minister aan accountants om hun rol te pakken rondom de steunmaatregelen sluit aan bij de visie van de NBA, aldus voorzitter Marco van der Vegte. Ook hij betreurt het dat er nu nog geen controleprotocol en standaarden liggen voor de NOW-verantwoording, maar “the devil is in the detail”. Hij vraagt leden om nog even geduld te hebben. Een harde datum noemen waarop die producten en ook de derdenverklaring er liggen durfde de NBA-voorzitter niet aan. “We zijn met maximale inspanning bezig om die standaarden gereed te hebben.” Maar de uitwerking is erg complex en er zitten allerlei risico’s aan. “We moeten geen nieuwe verwachtingskloof kweken door nu snel een standaard te bieden waar we later spijt van hebben.”

Van der Vegte benadrukte dat accountants zich echt gesteund mogen weten door de woorden van de minister, maar ook door de beroepsorganisatie. “We zijn er voor je en de NBA helpt.”

Vanuit de werkgroep die samen met SZW werkt aan de verantwoording bij de NOW-regeling gaf Peter Eimers, partner EY en hoogleraar audit & assurance aan de VU, toelichting op de differentiatie in verklaringen die straks aan de orde is. Gewerkt wordt aan accountantsproducten die recht doen aan de verschillende groepen, maar ook aan een zo hoog mogelijke zekerheid die de overheid verlangt. Dat komt straks tot uiting in het protocol en twee standaarden van de NBA, aldus Eimers. “De overheid geeft heel veel geld uit en wil grip hebben op de misbruikrisico’s die bij gebruik van de regeling kunnen plaatsvinden. Accountants kunnen bijdragen aan betrouwbare verantwoordingsinformatie.”

Puzzelstukjes

Die accountants moeten in deze coronacrisis tegelijk omgaan met een niet-perfecte situatie. Soms zullen ze ‘puzzelstukjes’ missen als het gaat om het verzamelen van controle-informatie. “Je moet op zoek gaan naar de ‘onbekende onbekende’, waarbij je gebruik maakt van de informatie die je kunt verzamelen”, aldus Eimers. “Het dilemma’s is dat je niet altijd zeker weet of er ergens nog puzzelstukken op de grond liggen.” Dat vraagt creativiteit van de accountant.

Vanuit de NBA Helpdesk benadrukte Annette Houwaart dat leden wel alvast kunnen anticiperen op werkzaamheden die straks uitgevoerd gaan worden. Klantkennis is belangrijk en inventariseer alvast de hoogte van het verkregen voorschot. In het contact met de klant kun je vooraf uitvragen welke situatie je straks gaat aantreffen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om thuiswerksituaties en in kaart brengen welke gegevens beschikbaar zijn en hoe betrouwbaar die zijn. “Het zou echt heel zuur zijn als welwillende ondernemers door slordigheden voor onplezierige verrassingen komen te staan bij de vaststelling van de subsidie.”

Planning

Houwaart bracht de planning voor het indienen van de verantwoording in beeld. Bij de derdenverklaring heeft de onderneming daarvoor 24 weken de tijd. Bij ondernemingen die een controleverklaring van een accountant nodig hebben is dat 38 weken. Uit een poll tijdens het webinar bleek dat 37 procent van de deelnemers op dit moment nog geen voorbereidend werk heeft gedaan, maar eerst meer wil weten.

Vanuit de ruim 2200 deelnemers kwamen meer dan driehonderd vragen binnen tijdens het webinar. Veel daarvan gingen over de te verwachten producten die straks beschikbaar zijn (protocol en standaarden). Ook werden vragen gesteld over mogelijke terugbetalingsverplichtingen voor ondernemers die achteraf toch minder recht hadden op een voorschot dan gedacht.

Webinars

Het webinar was het zevende en voorlopig laatste uit de reeks NBA Helpt-webinars. De belangstelling, met name voor de twee webinars over de NOW-regeling, was uitzonderlijk groot. Ook de waardering was telkens hoog. Ruim 90 procent gaf ook dit laatste webinar het cijfer 7 of hoger. “Duidelijke uitleg, goede richtlijnen, praktische voorbeelden. Daarnaast ondanks ontbreken van het protocol toch wel al echt handreikingen voor startende werkzaamheden”, zo werd gesteld. En ook “Zeer kundige sprekers. Een eer dat de minister ook is komen spreken.”

Volgens Jaap Wassink, als senior programmamanager van de NBA nauw betrokken bij de inhoud, krijgt de reeks webinars na de zomer zeker een vervolg. Onder meer met een webinar dat dan wel kan ingaan op de inhoud van het protocol en de standaarden bij de NOW-regeling.

Terugkijken van de webinars kan via het YouTube-kanaal van de NBA of via nba.nl/webinar.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.