Nieuws

Webinar over NOW-verantwoording: nog geen standaarden, wel advies

Het NBA HELPT-webinar op 8 juli, dat ingaat op de verantwoording van de NOW-regeling, kan zich opnieuw verheugen in een grote belangstelling. De NBA werkt samen met het ministerie van SZW nog steeds aan een protocol en bijbehorende standaarden voor de controle van de NOW.

Inmiddels hebben ruim zestienhonderd belangstellenden zich ingeschreven voor het webinar 'NOW-verantwoording'. De NBA meldt dat op dit moment nog niet kan worden beschikt over het controleprotocol vanuit SZW voor controles van NOW-subsidieverstrekkingen boven de 125.000 euro. Ook de bijbehorende standaarden vanuit de NBA zelf zijn nog niet beschikbaar, evenmin als de 'derdenverklaring' vanuit SZW voor subsidies tussen de 25.000 en 125.000 euro.

Tijdens het webinar wordt wel een update gegeven over de status van die derdenverklaring en over het assurancedeel van de NOW-verantwoording, waarin sprake is van differentiatie. Ook wordt stil gestaan bij een aantal praktische en concrete (fraude)risico’s en dilemma’s rondom de verantwoording. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de planning van werkzaamheden.

Boodschap minister Koolmees

Het webinar start met een boodschap aan het accountantsberoep van minister Koolmees van SZW. Vanuit de NBA worden vervolgens bijdragen geleverd door voorzitter Marco van der Vegte, Peter Eimers (hoogleraar audit & assurance VU en vanuit de NBA betrokken bij het overleg met SZW) en Annette Houwaart (NBA Helpdesk).

Zoals gebruikelijk tijdens de NBA Helpt-webinars is het laatste deel bestemd voor het live beantwoorden van vragen vanuit de deelnemers en het ingaan op praktische problemen waar leden nu al tegenaan lopen.

Het webinar wordt op woensdag 8 juli gehouden tussen 15.00 en 16.30 uur. Aanmelden kan nog steeds.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.