Nieuws

Sluiting consultatie NOW-standaarden, veel belangstelling voor webinar

De consultatietermijn voor de concept-standaarden die de NBA heeft gepresenteerd voor de verantwoording van de NOW-subsidies loopt af. Ondertussen is er opnieuw grote belangstelling voor het webinar over deze standaarden.

De NBA startte op 9 september met de consultatie van twee nieuwe standaarden in het kader van de verantwoording van de NOW 1-regeling. Het ministerie van SZW presenteerde tegelijk een uitgebreid accountantsprotocol. Daarin zijn vier verschillende categorieën organisaties geïdentificeerd, op basis van de aard van de organisatie (controleplichtig of niet-controleplichtig) en de hoogte van de subsidie (meer of minder dan € 375.000). In de standaarden wordt onderscheid gemaakt tussen assurance en aan assurance verwante werkzaamheden.

De reactietermijn voor de consultatie van de nieuwe standaarden sluit op 24 september om 09.00 uur 's ochtends. Daarna worden de standaarden gefinaliseerd. Inmiddels zijn de nodige reacties binnengekomen. Het inleveren van de verantwoording door ondernemers bij het UWV kan vanaf 7 oktober aanstaande. De NBA verwacht de finale standaarden voor die datum beschikbaar te kunnen stellen aan de leden.

Webinar

Hoewel het dus om concept-standaarden gaat, is er opnieuw grote belangstelling voor het webinar over de NOW-verantwoording, dat op 24 september wordt gehouden. Inmiddels hebben bijna tweeduizend belangstellenden zich aangemeld voor de online sessie.

Het NBA HELPT-webinar gaat in op de totstandkoming van de standaarden, belicht de inhoud ervan en de controlerisico’s als gevolg van de coronacrisis. Ook wordt aandacht geschonken aan het accountantsprotocol van SZW.

Sprekers zijn Peter Eimers (partner EY, hoogleraar VU en projectleider NOW vanuit de NBA), Atie de Ruiter (beleidsmedewerker ministerie SZW), Richard van Hienen (directeur accountantsdienst UWV), Diana Clement (partner Borrie, oud-bestuurslid NBA en lid werkgroep verantwoording NOW) en Annette Houwaart (NBA Helpdesk).

Het NBA HELPT-webinar is gratis voor leden van de NBA. Het wordt gehouden van 15.00 uur tot circa 16.30 uur, inclusief een Q&A aan het slot. Aanmelden kan nog altijd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.