Nieuws

Kris Douma: 'Buitenstaander moet accountantssector wel voldoende kennen'

"Je moet wel het vertrouwen krijgen van de sector die je gaat vertegenwoordigen." Dat stelt kandidaat-NBA-voorzitter Kris Douma in een interview in het Financieele Dagblad.

Douma is als eerste niet-accountant door de NBA voorgedragen voor het voorzitterschap. Hij werkt momenteel nog drie dagen per week voor Sustainalytics, beleggersadviseur op het gebied van duurzaamheid. Eerder zat hij onder meer voor de PvdA in de Tweede Kamer. In 2015 was hij binnen de NBA al betrokken bij de implementatie van de maatregelen uit het verbeterplan ‘In het publiek belang’.

Volgens Douma gaat het herstel van vertrouwen in het accountantsberoep maar langzaam. "De recente rapporten laten zien dat we er nog niet helemaal zijn. Daar wil ik een bijdrage aan leveren", stelt hij tegenover het FD. Volgens de kandidaat-voorzitter moet een buitenstaander de sector wel voldoende kennen, "want een volstrekte onbekende is wel heel erg lastig".

Netwerk

Douma is door zijn eerdere werk voor de NBA niet alleen al bekend met de sector, ook zijn netwerk onder stakeholders is goed, aldus de krant. Zo werkte hij met de nieuwe VEB-directeur Gerben Everts samen in Eumedion-verband, kent uit die tijd Eumedion-directeur Rients Abma en kreeg vanuit een toezichtsrol bij Oxfam Novib te maken met AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom.

Douma vreest voor de "neiging is om als er weer iets misgaat meer nieuwe regels te maken". Die zijn er al genoeg na de diverse rapporten over de sector. "Het probleem zit grotendeels in de cultuur, de professioneel-kritische houding, en wat wij als NBA daaraan gaan bijdragen."

Om accountants weerbaarder te maken zijn regels niet per se de beste oplossing, meent hij. "Het gaat over hoe je werkt en of je bij problemen bij bedrijven inderdaad kritisch je rol kunt blijven vervullen als accountant."

Superhard gewerkt

Volgens Douma heeft het accountantsberoep de afgelopen jaren "superhard gewerkt" aan verbetering en het voldoen aan maatschappelijke verwachtingen. "De sector voelt zich aangesproken, de kritiek wordt erkend. Maar dan wordt er ook meteen gesproken over een verwachtingskloof, dat er te veel wordt verwacht van de accountant. Maar er is ook echt een prestatiekloof: er moet beter gepresteerd worden, dat is zo."

De beoogde nieuwe NBA-voorzitter hoopt dat het imago van het beroep beter wordt en meer de praktijk zal volgen. Dat "begint ermee dat we de dingen goed doen", stelt hij. "Ik vind dat je als sector permanent bezig moet zijn om publiek te verantwoorden waar je mee bezig bent."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.