Nieuws

'Veel bezwaren tegen NOW-besluiten afgewezen'

Vijf procent van de ondernemers die NOW-steun moeten terugbetalen maakt daar bezwaar tegen en ongeveer een vijfde daarvan wordt toegekend. Veelvoorkomende problemen komen voort uit het besluit om januari 2020 als referentiemaand te nemen, terwijl veel ondernemers in die maand vaak meer loon uitkeren dan gebruikelijk.

Dat meldt de NOS. Uit stukken blijkt dat ambtenaren al tijdens de totstandkoming van de regeling vreesden dat dit zou leiden tot onterechte benadeling. "Het UWV heeft het signaal afgegeven dat het moeilijk uitlegbaar is en tot hoge (onverwachte) terugvorderingen en daarmee schrijnende gevallen zal leiden", schrijven de ambtenaren volgens de NOS in een intern stuk. "Schrijnende gevallen zijn werkgevers die zonder eigen toedoen een sterk verminderde loonsom hebben door bijvoorbeeld pensionering of contractopzegging door werknemers."

Maatwerk lastig

Minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat het UWV in de praktijk kijkt of bedrijven toch "in de geest van de regeling" steun moeten krijgen, maar volgens branchevereniging INretail komt daar in de praktijk weinig van terecht. Koolmees geeft daarbij aan dat maatwerk lastig is, omdat het om 140 duizend bedrijven gaat en 3 miljoen werknemers. Bij een regeling voor zo'n grote groep dreigen er "af en toe helaas mensen tussen wal en schip" te vallen.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de minister ook dat het niet mogelijk is om de referentiemaand aan te passen tijdens de looptijd van de regeling, omdat een wijziging benadelend werkt voor andere werkgevers. Koolmees laat verder weten dat er veel bezwaarschriften zijn ingediend, en dat het door de toestroom mogelijk is dat een deel van de bezwaarschriften niet op tijd kan worden afgehandeld. "Gegeven de omstandigheden heb ik er begrip voor dat de beslistermijn niet altijd gehaald wordt, en accepteer ik eventuele dwangsommen die hieruit kunnen voortkomen", aldus de minister.

Bonusverbod

De minister gaat ook nog in het op het bonusverbod, waar onduidelijkheid over bestond. Sinds het najaar van 2020 is onder andere op Rijksoverheid.nl het bonusverbod per abuis te strikt uitgelegd. Dit verbod ziet volgens de minister enkel op de Raad van Bestuur, directie van het concern/groep en de aanvragende rechtspersoon of vennootschap zelf, dus niet op andere bedrijfsonderdelen die zelf geen NOW-aanvraag hebben ingediend.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.