Nieuws

AFM moet tuchtklacht toespitsen

De Accountantskamer heeft de Autoriteit Financiële Markten en een accountant-administratieconsulent 'de gang op’ gestuurd, om de tuchtklacht respectievelijk het verweerschrift puntiger te maken.

Lex van Almelo

Plaatsvervangend voorzitter C.M. de Haan had op 4 juni moeite met de honderd pagina's tellende tuchtklacht van de toezichthouder en het vijftienhonderd pagina's tellende verweerschrift van de accountant. Mede omdat de klacht voortbouwt op een rapport van bevindingen uit 2018, dat slechts zeven pagina's telt. Daarbij komt dat het de accountant niet duidelijk is wat de AFM hem nu precies verwijt, aldus Arnout van Kempen, die de accountant adviseert.

Kwaliteitsstelsel

De accountant is verbonden aan een middelgroot niet-top-20-kantoor met drie vestigingen. Volgens Van Kempen heeft de AFM het kantoor bezocht in vervolg op een eerdere 'nulmeting', waarbij de SRA een paar verbeterpunten signaleerde. De AFM heeft tijdens het bezoek enkele dossiers uit de kast getrokken en daarover een rapport van bevindingen uitgebracht, dat zeven pagina's beslaat. Daarna is volgens Van Kempen een debat ontstaan over het kwaliteitsstelsel.

Volgens Van Kempen is dat debat nog steeds niet afgerond, maar heeft de AFM ondertussen wel een tuchtklacht ingediend over twee wettelijke-controledossiers met vermeende tekortkomingen. "De AFM komt met een klaagschrift, waarin staat: wij zien A, maar misschien is het B. En als het geen B is dan is het C, maar dat is ook fout. De AFM schiet met hagel."

De toezichthouder wil zelf niets over aard en omvang van de klacht zeggen, omdat het gesprek met de accountant nog moet worden gehouden en de zaak nog inhoudelijk moet worden behandeld. Wat de AFM de accountant precies verwijt, is dus nog vertrouwelijk. De AFM wil wel opmerken dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing geen onderdeel vormt van de tuchtklacht.

Stroomlijning

Voorzitter Sandra Schreuder van de Accountantskamer komt desgevraagd met een algemene toelichting: "Sinds mijn komst zijn wij bezig met het stroomlijnen van de tuchtprocedure. Het is altijd fijn dat partijen klachten puntig formuleren, maar zeker voor niet-professionele klagers blijkt dat veelgevraagd. Wij vragen dan vaak op zitting waarover zij nu exact willen klagen, maar dat blijft lastig. Soms sturen we ze ook wel even de gang op voor nadere afspraken."

In de Wtra en het Procesreglement van de Accountantskamer staat niet dat de voorzitter de zaak kan schorsen om partijen te laten overleggen over verduidelijking van de stukken. Maar volgens Schreuder is hier geen sprake van een buitenwettelijk experiment. "De klacht is behandeld op de zitting en naar aanleiding daarvan heeft de zaak-voorzitter in overleg met beide partijen een voorstel gedaan." 

Normen

Schreuder is er voorstander van om zeer omvangrijke klachten met partijen te bespreken op een soort regiezitting. "Dan kun je bijvoorbeeld afstemmen welke verwijten tuchtrechtelijk relevant zijn en dus beoordeeld zullen worden en welke stukken aan het dossier moeten worden toegevoegd. Dat lijkt op het vooronderzoek dat je ziet in de medische tuchtprocedure."

Arnout van Kempen vindt het een goede actie van de zaak-voorzitter, omdat hij "normen stelt voor hoe de AFM zich moet gedragen bij het indienen van klachten".
Als het overleg van de accountant met de AFM goed uitpakt, richten de tuchtklacht en het verweerschrift zich straks meer op de vraag waar precies de norm ligt, bij het uitvoeren van wettelijke controles.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.