Nieuws

Christel Deckers eerste niet-accountant in NBA-bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NBA is Christel Deckers door de leden gekozen als nieuw bestuurslid. Zij is de eerste niet-accountant die bestuurslid wordt van de NBA en haar rechtsvoorgangers.

Deckers (1961) is sinds 1991 werkzaam als interimbestuurder, toezichthouder en consultant, veelal in het publieke domein. Zij is gespecialiseerd in complexe veranderprocessen en governance-vraagstukken. “Ik heb vanuit mijn verschillende rollen als ondernemer, interim-bestuurder en toezichthouder veel contact met accountants en hun professie. Tijdens mijn werkzaamheden ervaar ik het bijzondere belang van accountants, niet alleen voor een handtekening onder een jaarverslag, maar ook als inspirerende en eigentijdse gesprekspartner in goede en slechte tijden. Ook, en misschien wel juist, tijdens deze lange pandemieperiode”, aldus Deckers.

Zij volgt Jan Wietsma op als NBA-bestuurslid. “Als enige niet-accountant in het bestuur zie ik mijn benoeming als een belangrijk signaal dat de NBA echt openstaat en wil investeren in vernieuwing, óók in het bestuur”, zo stelt Deckers. “Ik kijk er dan ook naar uit om mijn kennis, kunde en ervaring in te brengen, om de Accountant 3.0 samen verder vorm te geven. Net als in mijn overige bestuursfuncties zal ik dat nu ook gaan doen, met veel enthousiasme en mijn hele ziel en zakelijkheid!”

Met de benoeming van Deckers bestaat het NBA-bestuur nu uit vijf vrouwen en twee mannen.

Herbenoemingen 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden Marco van der Vegte en Esther van der Vleuten door de leden met grote meerderheid van stemmen herbenoemd als voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Van der Vegte kondigde in zijn inleiding een herstart van de campagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’ aan, specifiek gericht op de mkb-praktijk. Die herstart is gepland voor direct na de zomer.

Van der Vegte zal, conform het rooster van aftreden, in december terugtreden als voorzitter. Het bestuur komt later dit jaar met een voordracht voor een nieuwe NBA-voorzitter. Daarvoor is een bredere selectiecommissie aan het werk gegaan. “We zoeken niets minder dan een boegbeeld”, stelde bestuurslid Ingrid Hems in een toelichting op het proces. 

De ledenvergadering stemde daarnaast in met de jaarrekening van de beroepsorganisatie en met de benoeming van Anja Bast-Den Hollander (Flynth) als controlerend accountant van de NBA en Erik Koetje als plaatsvervangend accountant. 

Plaatsvervangend voorzitter Esther van der Vleuten gaf in een toelichting op het jaarrapport aan dat het aantal vragen aan de helpdesk van de NBA in het 'coronajaar' 2020 is verdubbeld. Diversiteit in het beroep krijgt extra aandacht binnen de NBA, onder andere via het genderneutraal formuleren in NBA-publicaties. 

Loftrompetten

Vanwege hun inzet voor het beroep en de beroepsorganisatie werd aan twee leden een loftrompet uitgereikt: Wendy Groot (onder meer oud-bestuurslid van NBA Young Profs) en Marjo Homminga (onder andere secretaris bestuur kring Limburg). Groot vormt met al haar activiteiten een bron van inspiratie voor veel jonge accountants, aldus het bestuur. Zij is er trots op dat er binnen het beroep veel ruimte wordt geboden voor het geluid van de jonge generatie, stelde Groot in een reactie. 

Marjo Homminga heeft zich in de afgelopen jaren ingezet binnen veel gremia van de beroepsorganisatie; momenteel is zij nog verbonden aan de Accountantskamer. Homminga, eerder benoemd tot erelid van de toenmalige NOvAA, ziet de loftrompet als een "kroontje op het werk". 

De ledenvergadering van de NBA werd vanwege de coronapandemie opnieuw online georganiseerd. Circa driehonderd leden en belangstellenden namen aan de vergadering deel. 

Terugkijken van de ledenvergadering kan via het YouTube-kanaal van de NBA.

 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.