Nieuws

Geen advocaten betrokken bij fraude Pels Rijcken

Er waren geen advocaten van Pels Rijcken betrokken bij de miljoenenfraude door een oud-bestuursvoorzitter van het kantoor. Dat concludeert de Haagse deken na onderzoek. Pels Rijcken staat nog wel maandenlang onder verscherpt toezicht van de deken.

Dat meldt de vaksite Advocatie.nl. Volgens de Haagse deken Arjen van Rijn was sprake van een "solistisch optreden" van oud-notaris en voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje, die over een periode van circa twintig jaar miljoenen aan derdengelden wegsluisde naar privérekeningen.

De deken heeft ook geen aanwijzingen dat bij de fraude gebruik is gemaakt van de derdengeldenrekening van de advocatenpraktijk. Wel is volgens Van Rijn sprake van meerdere tekortkomingen in de kantoororganisatie bij het kantoor van de Landsadvocaat.

Het interne controlesysteem binnen Pels Rijcken functioneerde jarenlang niet goed. De deken spreekt van "zwakke borging" van governance en compliance. Ook zat er in het bestuur van Pels Rijcken geen vaste financiële bestuurder en was er ten tijde van de fraude geen compliance officer in dienst.

Maatregelen

Deken Van Rijn kenschetst Pels Rijcken als "een gesloten organisatie met weinig ruimte voor tegenspraak", waar integriteit te weinig werd besproken. "De dijken waren te laag bij Pels Rijcken", aldus Van Rijn in een interview in het FD. Het kantoor krijgt daarom "noodzakelijk te nemen" maatregelen opgelegd en staat nog negen maanden onder verscherpt toezicht, om "de invoering van deze maatregelen gerealiseerd te zien".

In een reactie erkent Pels Rijcken "dat een fraude als deze noopt tot reflectie op de organisatie in brede zin en tot maatregelen". Het kantoor neemt "alle processen en richtsnoeren opnieuw onder de loep" en verstevigt die "waar nodig, ook wat betreft sociale veiligheid". De maatregelen van de deken worden daarin betrokken; volgens Pels Rijcken komen die grotendeels overeen met maatregelen die het kantoor zelf al in gang heeft gezet.

Evaluatie College

Het College van Toezicht advocatuur geeft aan de uitkomsten van het onderzoek door de Haagse deken "grondig" te gaan bestuderen, zodra die beschikbaar zijn. "De casus roept vragen op over de governance en controlemechanismen binnen het kantoor en het toezicht uit hoofde van onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dat in belangrijke mate op die interne mechanismen behoort te kunnen steunen."

In lijn met de verantwoordingsprincipes uit het eigen Handhavingskader maakt het College naar aanleiding van het "ernstige incident" met Pels Rijcken een evaluatie van het toezicht op de advocatuur in het arrondissement. Ook wordt bezien of er "bredere lessen" zijn te trekken voor het toezicht. 

Adviescommissie

Bij de evaluatie laat het College van Toezicht advocatuur zich adviseren door een commissie bestaande uit strafrechtadvocaat Hendrik-Jan Biemond, oud-AFM-bestuurder Gerben Everts en hoogleraar Marcel Pheijffer. "Het schandaal bij advocatenkantoor Pels Rijcken zou wel eens een keerpunt kunnen zijn voor de toekomst van de advocatuur", stelt het FD in een bericht over de evaluatie door het College. De krant spreekt van een "loodzware adviescommissie".

Volgens het FD hebben Everts en Pheijffer de afgelopen jaren "ieder in hun eigen rol een enorme stempel gedrukt op de hervormingen van de door schandalen geplaagde accountancy. Zij werden daarbij door de sector als echte haviken gezien. Samen met topadvocaat en oud-officier van justitie Biemond mogen zij nu hun tanden in de advocatuur zetten."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.