Nieuws

NBA-voorzitter viert na herbenoeming 'een klein feestje'

NBA-voorzitter Kris Douma werd tijdens de ledenvergadering van 12 december met meer dan negentig procent van de stemmen herbenoemd voor een tweede jaar als NBA-voorzitter. Tijdens de vergadering gaf hij een inkijkje in thema's waar het bestuur zich in de komende periode op wil richten.

Dat er in het Media Plaza in Utrecht maar 142 stemgerechtigde NBA-leden waren, is een aandachtspunt voor het bestuur. In de bijlage van een recente brief aan minister Kaag van Financiën pleit de NBA voor het online kunnen stemmen tijdens de ledenvergadering; iets wat door tijdelijke coronawetgeving in de afgelopen paar jaar al even kon en goed werkte.

Ook wil de NBA in plaats van de huidige jaarlijkse herbenoeming van voorzitter en vice-voorzitter liever een reguliere zittingstermijn van vier jaar, dat geeft zekerheid en continuïteit. 

Herbenoeming

Uiteindelijk stemde ruim 92 procent van de aanwezige leden voor de herbenoeming van Kris Douma. "Vorig jaar had ik maar 72 procent van de stemmen", zegt hij in een interview in het FD. De nadrukkelijke steun voor Douma bij de ledenvergadering noemde hij "een klein feestje voor mijzelf". Slechts een enkel lid maakte tijdens de vergadering bezwaar, zoals Alexander Vissers uit Heerlen. In een schriftelijke zienswijze, gepubliceerd als onderdeel van de vergaderstukken voor de ledenvergadering, noemde deze het "experiment" met een niet-accountant als NBA-voorzitter "schromelijk mislukt".

Ledenvergadering_2022_12december2022_KrisDouma3.jpg

De zaal deelde dat gevoel niet. Zo was John Weerdenburg (Auxilium) juist blij dat Douma niet uit de sector komt, want dat maakt "blanco gesprekken mogelijk over de mkb-accountant". VEB-directeur Gerben Everts was trots dat de NBA kiest voor een onafhankelijk voorzitter en stelde dat Douma uitstekend de verbinding weet te maken en bij stakeholders voor veel draagvlak heeft gezorgd in zijn eerste jaar als voorzitter.

Plaatsvervangend voorzitter Ingrid Hems stelde tijdens de vergadering dat Douma zich "binnen en buiten het beroep" sterk maakt voor de kwaliteit en reputatie van het accountantsberoep. "Hij houdt ons regelmatig een spiegel voor", inspireert bij het uitdragen van het beroep en ziet niet op tegen discussie, aldus Hems. Op een vraag van Novaa-voorzitter Marco Moling over eventuele verbeterpunten voor de voorzitter, antwoordde Hems alleen dat bestuursvergaderingen weleens iets te lang duren.

Ledenvergadering_2022_12december2022_Benoemingvoorzitter.jpg

Strategische update

In het FD noemt Douma enkele aandachtspunten van het bestuur, die ook in de ledenvergadering werden toegelicht. Die 'strategische update', gememoreerd in het Jaarplan 2023, draait om de vraag "waar staat de NBA voor?" Daarbij gaat het om zaken als vertrouwen van het maatschappelijk verkeer, het opleidingsmodel, de rol van de NBA in relatie tot kantoren en het zijn van een levendige beroepsorganisatie.

De ideeën rondom belangenbehartiging en de relatie met kantoren omschrijft het FD als een "voorzichtige revolutie". In een toelichting aan de krant stelt Douma: "De accountant tekent weliswaar persoonlijk, maar de rol van kantoren is groot. Er werken soms tientallen medewerkers aan mee. Bovendien liggen er veel vragen op tafel, zoals cultuur of duurzaamheid, die aan de firma's raken, daarvoor willen wij ook een rol vervullen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.