Nieuws

Pels Rijcken houdt uitkomsten fraudeonderzoek Deloitte nog onder de pet

Pels Rijcken, het advocatenkantoor van de landsadvocaat, weigert door Deloitte verricht intern fraudeonderzoek al openbaar te maken. Het Openbaar Ministerie probeert via de rechter alsnog de uitkomsten van dat onderzoek los te krijgen.

Dat meldt NRC, op basis van documenten die openbaar zijn gemaakt na een Wob-verzoek. Het OM bevestigt een en ander tegenover de krant. Maar Pels Rijcken noemt de berichtgeving door NRC onjuist.

Na het bekend worden van de miljoenenfraude bij Pels Rijcken, gepleegd door oud-bestuursvoorzitter Frank Oranje, besloot het OM eigen onderzoek naar de zaak te 'temporiseren'. Dat was omdat Pels Rijcken zelf forensisch experts van Deloitte had ingeschakeld om nader onderzoek te doen naar de fraude. Het OM wilde de resultaten van dat onderzoek afwachten.

In de zomer van 2021 bleek uit het Deloitte-onderzoek dat de fraude bij het advocatenkantoor al veel langer gaande was dan gedacht. In totaal had de inmiddels overleden Oranje gedurende zeker achttien jaar ruim elf miljoen euro onttrokken aan gelden die hij als notaris voor opdrachtgevers beheerde.

Globale resultaten

Een en ander meldde Pels Rijcken zelf aan het ministerie van Justitie & Veiligheid, maar het onderliggende onderzoek van Deloitte werd niet gedeeld met het OM. Alleen de "globale resultaten" werden destijds verstrekt, zo schrijft NRC. Namen van gedupeerden en details over de wijze van frauderen door Oranje werden niet naar buiten gebracht. Volgens het OM zijn juist zulke zaken van belang voor het strafrechtelijk onderzoek.

Pels Rijcken beroept zich op het verschoningsrecht, omdat de onderzoeksresultaten "geheimhoudersinformatie bevatten". Het OM heeft een beslissing nodig van de rechter-commissaris om meer informatie te verkrijgen van het advocatenkantoor.

Tegelijk staat het OM nog wel achter de eerdere keus om Pels Rijcken ruimte voor eigen onderzoek te geven, ook omdat het bewijs was veilig gesteld. "Wel moet gezegd worden dat de verwachting was dat we sneller volledig geïnformeerd zouden raken", zo zegt het OM tegen NRC. Aanvullend onderzoek naar de miljoenenfraude bij Pels Rijcken is volgens het OM “in volle gang”. Daarvoor is ook informatie opgevraagd bij de Orde van Advocaten en het Bureau Financieel Toezicht.

In een reactie op de eigen website benadrukt Pels Rijcken dat het kantoor juist "volledig meewerkt" aan het onderzoek van het OM. "Voor een deel van de informatie heeft de rechter-commissaris beslist dat die vooralsnog niet aan de officier van justitie kon worden verstrekt, nl. voor zover het correspondentie met andere verschoningsgerechtigden betrof." Volgens het kantoor schrijft NRC "ten onrechte dat Pels Rijcken weigert het fraudeonderzoek met het OM te delen".

Kort geding tegen OM

Ondertussen moest het Openbaar Ministerie zich op 22 februari verdedigen tijdens een kort geding tegen de Nederlandse Staat, aangespannen door advocaten van Stibbe. Die stellen dat het OM stelselmatig en met opzet het verschoningsrecht schendt van Nederlandse verdachten en hun advocaten.

Volgens Stibbe werken de opsporingsdiensten met 'geheimhoudersfunctionarissen', die de  vertrouwelijkheid van verkregen e-mails moeten bepalen, waarna een mailbericht wel of niet in het strafdossier belandt, schrijft de vaksite Advocatie.

Opmerkelijk in dit verband: Bij de behandeling van het kort geding in de rechtbank Den Bosch liet de Nederlandse Staat zich vertegenwoordigen door de landsadvocaat, afkomstig van Pels Rijcken. Die ontkende nadrukkelijk dat het verschoningsrecht door het OM opzettelijk wordt geschonden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.