Nieuws

Uitnodiging: In gesprek met de kwartiermakers over educatie

De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector organiseren in februari twee rondetafelbijeenkomsten over 'educatie'.

Doel is om met betrokkenen te bespreken in hoeverre de accountantsopleiding aansluit op maatschappelijke verwachtingen en de praktijk, of dit nu voldoende geborgd is en waar eventueel verbetering mogelijk is.

De rondetafelbijeenkomsten vinden online plaats op dinsdag 15 februari en donderdag 17 februari, beide van 8.30-10.00 uur. Kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn nodigen iedereen met belangstelling voor het onderwerp (zoals studenten, praktijkbegeleiders, docenten, werkgevers etc.) uit voor deelname.

Aanmelden kan uiterlijk tot en met 6 februari, via een mail aan kwartiermakersaccountancy@minfin.nl. Vermeld daarin kort de betrokkenheid bij het onderwerp en een voorkeur voor één van beide data.

Mocht het aantal aanmeldingen het aantal deelnameplaatsen overstijgen, dan wordt een selectie gemaakt op basis van voldoende vertegenwoordiging vanuit verschillende groepen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.