Nieuws

Kwartiermakers zoeken intermediairs

De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector, Marlies de Vries en Chris Fonteijn, zoeken accountants die als intermediair willen meekijken tijdens het controleproces.

Inmiddels is het benodigde aantal deelnemende controleplichtige organisaties bereikt voor een wetenschappelijk experiment met het intermediairmodel, dat loopt tot en met de zomer van 2023. Daarom zoeken de kwartiermakers nu circa zeven accountants, die de rol van intermediair op zich kunnen nemen en willen bijdragen aan verbetering van het accountantsberoep.

Het gaat om accountants met ruime ervaring in de wettelijke controlepraktijk, die als intermediair meekijken met de wettelijke controle van de deelnemende organisaties, op drie kritieke momenten tijdens het controleproces. Het gaat om een beperkt aantal controles per intermediair; naar verwachting bedraagt de tijdsbesteding circa 40 – 60 uur per controle.

Vergoeding

De betrokken intermediairs ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden via een dienstverleningsovereenkomst met het ministerie van Financiën. Uitgangspunt is dat zij gedurende het experiment niet werkzaam of anderzijds betrokken zijn bij een accountantsorganisatie, of aan één van de aan het experiment deelnemende organisaties.

Doel van het experiment is te onderzoeken of het mee laten kijken door een onafhankelijke deskundige derde (de intermediair) tijdens belangrijke momenten in de jaarrekeningcontrole leidt tot kwalitatief hogere controle. Het experiment wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam.

Op de LinkedIn-pagina van de kwartiermakers is een profielschets voor de gezochte intermediairs opgenomen. Belangstellenden kunnen contact opnemen via kwartiermakersaccountancy@minfin.nl of telefoon 06–5018 0211.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.