Nieuws

Busy Season Talks-host Aleks Kayhan voorgedragen als bestuurslid NBA

Het bestuur van de NBA draagt Aleks Kayhan RA voor als bestuurslid per 13 juni 2022. Kayhan werkt bij EY en is daarnaast docent aan de Vrije Universiteit. Sinds 2021 heeft hij een actieve rol als medeorganisator en host bij de Busy Season Talks. "Dankzij zijn betrokkenheid draagt hij bij aan meer binding in de accountancysector", aldus de beroepsorganisatie.

Conform het rooster van aftreden van het NBA-bestuur is er in juni één vacature.

Aleks Kayhan (1981) werkt sinds 2003 bij EY en is partner in de controlepraktijk. In zijn rol als partner controleert hij nationale en internationale ondernemingen. Ook leidt Kayhan binnen EY Nederland het project met betrekking tot de rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring.

Sinds 2008 is Kayhan docent aan de Vrije Universiteit voor de postdoctorale accountantsopleiding. Daar geeft hij het vak Audit & Assurance. Daarnaast is Kayhan al meerdere jaren actief in stakeholdersdialoog waar hij onder andere met politici, journalisten en toezichthouders in gesprek is over het accountantsberoep.

"Het beroep gaat Aleks aan het hart en één van zijn ambities is het bijdragen aan verbinding en vernieuwing van de accountantsprofessie. Daarnaast wil hij de regeldruk op accountants waar mogelijk helpen te verminderen zonder concessies te doen aan kwaliteit", aldus de NBA.

AleksKayhan2_900x590.jpg

Zorgvuldige procedure

"Om te komen tot de voordracht van de nieuw in het bestuur te benoemen kandidaat heeft het bestuur een uitgebreide en zorgvuldige procedure gevolgd", benadrukt de NBA. Die procedure is voorbereid en uitgevoerd door de selectie- en remuneratiecommissie van het bestuur, die daarbij gebruik heeft gemaakt van de diensten van een extern bureau (Ebbinge). Steef Visser RA maakte als extern lid deel uit van de selectiecommissie. De werving voor de vacature is gestart in december 2021.

Plaatsvervangend voorzitter

Zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter worden telkens voor een jaar benoemd uit de leden van het bestuur. In december 2021 is Kris Douma benoemd tot voorzitter. De huidige plaatsvervangend voorzitter, Esther van der Vleuten RA, bereikt het einde van haar bestuurstermijn en is daarom niet herbenoembaar. Het bestuur draagt Ingrid Hems AA voor als plaatsvervangend voorzitter.

In de ledenvergadering van de NBA van 13 juni wordt over de benoeming van het beoogde bestuurslid en de plaatsvervangend voorzitter gestemd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.