Nieuws

Veel minder tuchtklachten in 2021

In 2021 werd er bij de Accountantskamer 84 keer geklaagd over een accountant, een forse daling ten opzichte van het jaar daarvoor, toen er tegen 170 accountants een klacht werd ingediend. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2021 van de Accountantskamer. Een opvallende trend was volgens voorzitter Sandra Schreuder het grotere aantal klachten over 'onderzoeksopdrachten'.

De Accountantskamer heeft in 2021 121 zaken afgedaan. In 22 zaken werd de behandeling gestaakt, in 99 zaken deed de tuchtrechter een uitspraak, waarvan 8 in de voortgezette behandeling van eerder beoordeelde klachten over schending van de PE-verplichting. "Klachten over het handelen van accountants rondom de steunmaatregelen zijn, anders dan ik had verwacht, in dit verslagjaar niet ingediend", aldus Schreuder in het voorwoord bij het jaarverslag. Ze noemt het opvallend dat 18 procent van de ingediende klachten in onderling overleg werd geregeld, waardoor klachten vaker op het laatste moment werden ingetrokken.

De gemiddelde doorlooptijd van een klacht steeg naar 254 dagen (2020: 211), onder meer door de coronapandemie, waardoor zittingen uitgesteld moesten worden omdat partijen of hun raadslieden ziek waren, en personele wisselingen bij de Accountantskamer.

Onderzoeksopdrachten

Het grotere aantal klachten over 'onderzoeksopdrachten', een financieel of forensisch onderzoek uitmondend in een rapport van bevindingen, is volgens Schreuder een opvallende trend. Bij de beoordeling van die klachten bleek "dat er niet altijd een duidelijke opdracht is, met een afspraak over het gebruik van de rapportage en de verspreidingskring. Vaak probeert de cliënt een stuk te krijgen van zijn accountant om daarmee in een juridische procedure zijn voordeel te doen. Ook kwam het herhaaldelijk voor dat een deugdelijke grondslag voor de bevindingen of conclusies van de accountant ontbrak. Dat laatste vereiste geldt in versterkte mate als stukken van de accountant zijn bedoeld om in een gerechtelijke procedure te worden ingebracht." Ook werd de regelgeving rondom persoonsgerichte onderzoeken niet altijd nageleefd, aldus Schreuder.

"Hoewel de verschillende professionele standaarden een goed handvat geven, gaan accountants bij een dergelijke opdracht nogal eens de mist in. Wat de opdracht ook is, de accountant zorgt voor een deugdelijk grondslag en is professioneel kritisch. Vooral bij nieuwe klanten die je niet kent, zijn heldere afspraken een must, zo was nogal eens de boodschap van de Accountantskamer. Ik zou aan die accountants soms een maatregel willen kunnen opleggen om hun kennis omtrent dergelijke opdrachten bij te spijkeren. Maar de conceptwetgeving die het opleggen van dergelijke maatregelen regelt, ligt nog bij de Tweede Kamer."

Jaarverslag 2021 Accountantskamer

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.