Nieuws

ADR: Werkzaamheden accountant bij NOW-regeling te vaak ontoereikend

De werkzaamheden van accountants rondom de NOW-regeling zijn vaak 'ontoereikend'. Dat blijkt uit een review door de Auditdienst Rijk (ADR), waarvan minister Van Gennip van SZW melding maakt aan de Tweede Kamer.

De ADR voerde 25 reviews uit bij accountants die een verklaring bij een vaststellingsaanvraag van de NOW-1 of NOW-2 hebben afgegeven. Doel was zowel de kwaliteit van het accountantswerk te onderzoeken, als te kijken naar mogelijkheden voor verbetering en/of verduidelijking van het vaststellingsproces, waaronder de accountantswerkzaamheden.

Teleurstellend

Bij zeventien reviews werd het accountantswerk toereikend bevonden, maar acht reviews leiden tot de conclusie 'ontoereikend'. De reviews werden aselect geselecteerd. "Dat er bij een derde van de reviews het oordeel ontoereikend is toegekend, vind ik teleurstellend", aldus minister Van Gennip in haar brief aan de Tweede Kamer.

Met name bij NOW-subsidies waar minder zwaar accountantsonderzoek noodzakelijk is, laten accountants steken vallen, schrijft de minister. "De accountants hebben in deze gevallen hun werkzaamheden niet voldoende vastgelegd of onvoldoende werkzaamheden uitgevoerd."

Van Gennip benadrukt dat een ontoereikend oordeel niet betekent dat er ook onrechtmatig NOW-subsidie is toegekend. "Een ontoereikend oordeel betekent dat er wel aan de voorwaarden voldaan kan zijn, maar dat de ADR heeft vastgesteld dat de accountant geen deugdelijke grondslag heeft gebruikt voor de controle."

Herstelacties

Het ADR-onderzoek is voor de minister mede aanleiding om te bezien of nog verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in het vaststellingsproces voor volgende NOW-tranches. Daarvoor gaat zij, samen met de ADR, eerst de acht ontoereikende accountantsonderzoeken nader bestuderen.

Samen met UWV, UVB en de ADR moet daarna opvolging worden gegeven aan de geconstateerde tekortkomingen. Waar nodig worden “herstelacties” in gang gezet. Ook worden de uitkomsten van het onderzoek met de NBA besproken, "om te bezien of er generieke acties nodig zijn om de kwaliteit van de controles te verhogen en hoe deze vormgegeven kunnen worden".

Volgens de minister kan daarbij worden gedacht aan het verduidelijkingen en uitbreiden van de reeds bestaande FAQ's, die in samenwerking met de NBA zijn opgezet, en extra trainingen voor accountants die betrokken zijn bij NOW-onderzoeken. Ook worden de bevindingen gedeeld tjdens de NOW-webinars van de NBA.

Ondertussen wil de minister dat de ADR een nieuwe ronde reviews doet op ingediende accountantsverklaringen, “waardoor er een beter beeld ontstaat”. Zij zal de Kamer daarover blijven informeren.

Afwikkeling NOW-regeling

Minister Van Gennip geeft de Kamer in de brief ook een update van de afwikkeling van de eerdere NOW-regelingen. Bij de NOW1-regeling hebben uiteindelijk ongeveer tweeduizend werkgevers niet de voor de vaststelling benodigde derden- of accountantsverklaring ingediend op de deadline van 20 april. 772 daarvan hebben inmiddels een 'nihilstelling' ontvangen. De overige werkgevers die geen aanvraag hebben ingediend worden nog verwerkt.

Op 31 maart jl. is het vaststellingsloket voor NOW-2 gesloten. In totaal hebben ruim 63.000 werkgevers een NOW-2-subsidievoorschot ontvangen. Daarvan hebben er 52.000 (82 procent) tijdig een definitieve subsidievaststelling aangevraagd. Van die aanvragen zijn er inmiddels ruim 43.000 (67 procent) vastgesteld. Ruim 30.000 werkgevers (70 procent van de vastgestelde aanvragen) moeten het verstrekte subsidievoorschot (deels) terugbetalen, aldus de minister.

Van de bijna 12.000 werkgevers die op 31 maart nog geen aanvraag tot definitieve subsidievaststelling hadden ingediend, wachten er bijna 7.000 (57 procent) nog op hun derden- of accountantsverklaring. Die ondernemers hebben tot uiterlijk 5 oktober aanstaande de tijd om alsnog een aanvraag in te dienen. Van zo’n vijfduizend ondernemers heeft het UWV nog niks gehoord; die hebben nog tot 26 mei aanstaande om te reageren.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.