Nieuws

Tech-ceo's: 'Behoud fiscaal voordeel expats'

De topmannen van 22 Nederlandse techbedrijven en werkgeversorganisaties VNO-NCW en FME pleiten in een open brief voor het behoud van de zogenoemde expatregeling, waardoor werknemers uit het buitenland fiscaal voordelig in Nederland kunnen werken.

In de open brief zeggen de bedrijven en werkgeversorganisaties dat het afschaffen van de regeling Nederland onaantrekkelijker maakt voor technisch talent, terwijl dat talent momenteel hard nodig is. "Talent is onontbeerlijk voor een ijzersterk innovatieklimaat en het realiseren van het verdienvermogen van morgen. De 30%-regeling is hiervoor een essentieel instrument, om internationaal talent naar Nederland te halen en voor langere tijd aan Nederland te binden. Tussen de 15 en 70 procent van onze medewerkers komt van buiten Nederland", aldus de ondertekenaars.

Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter: "Een verdere inperking van deze regeling zou - zoals de Britten dat noemen - penny wise pound foolish zijn. Voor veel scale-ups is de regeling namelijk cruciaal om talenten aan te kunnen trekken. Daar moeten we het van hebben voor onze toekomstige duurzame economie en met een beperkt aanbod van specialistische technici. Het zou bovendien de zoveelste verslechtering van het vestigingsklimaat betekenen. Iets waar we al langer voor waarschuwen. Juist nu talent zo schaars is moet je zo’n belangrijke regeling niet beknotten, terwijl de landen om ons heen deze succesvolle regeling notabene gekopieerd hebben en de regeling positief is geëvalueerd en de schatkist meer oplevert dan het kost."

30%-regeling

De zogeheten 30%-regeling geeft ondernemingen en bijvoorbeeld universiteiten de mogelijkheid om maximaal 30 procent van het salaris belastingvrij uit te keren aan hun buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken. Een van de redenaties achter de regeling is dat dit soort werknemers extra kosten moet maken voor internationale scholen, huisvesting, etc. Daarnaast zou het de stap om te verhuizen naar Nederland aantrekkelijker maken voor talent dat het op de arbeidsmarkt voor het uitkiezen heeft.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.