Nieuws

Wirtschaftsprüfer-president: 'Accountantscontrole is geen eenrichtingsverkeer'

Accountantscontrole is geen eenrichtingsverkeer, maar gaat uit van samenwerking tussen de te controleren onderneming en de accountant. Het verplicht aanwijzen van een accountant is daarom geen goede zaak.

Dat stelt Andreas Dörschell, president van de Wirtschaftsprüferkammer, de Duitse beroepsorganisatie van accountants. Hij vindt dat het accountantsberoep ten onrechte wordt bekritiseerd rondom de zogenoemde 'Adler-zaak'. De Luxemburgse KPMG-organisatie kon het in mei 2022 niet eens worden met dat Duitse vastgoedfonds over de jaarrekening 2021 en gaf daarom de opdracht terug.

"Als je recente nieuwsberichten leest, zou je de indruk kunnen krijgen dat het accountantsberoep zijn werk niet doet. Het tegenovergestelde is het geval", aldus Dörschell. De wet verplicht de gecontroleerde onderneming tot het overleggen van voldoende controle-informatie voor de externe accountant. Die is zelf wettelijk verplicht na te gaan welke toelichtingen en bewijsstukken hij of zij nodig heeft om de controle naar behoren uit te voeren.

Contractplicht

In de Adler-zaak leidde dat tot het besluit van KPMG om de opdracht te weigeren, omdat voldoende en geschikte controle-informatie ontbrak. In de Duitse media is in het licht van deze zaak gepleit voor invoering van een 'contractplicht' voor accountants.

"Voor accountants bestaat zo'n instrument niet en terecht", meent Dörschell. Het is in zijn optiek contraproductief om de accountant te dwingen een opdracht te aanvaarden, als de cliënt niet bereid is mee te werken.Tegen deze achtergrond verbaast het Dörschell niet dat KPMG recent de benoeming tot accountant in een gerechtelijke procedure door de rechtbank van Charlottenburg heeft afgewezen.

Nieuwe Duitse wetgeving uit 2021 vergroot het risico voor accountants om bij de controle van beursfondsen te worden aangeklaagd wegens nalatigheid, of zelfs persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld.

In Nederland publiceerde toezichthouder AFM medio december een rapport over het cliëntacceptatiebeleid van accountantskantoren. Daarnaast wordt gewerkt aan een aanwijsbevoegdheid voor de NBA, die een controlerend accountant kan aanwijzen als beursfondsen die zelf niet kunnen vinden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.