Nieuws

Young profs doen aanbevelingen aan NBA-bestuur over duurzaamheid en cultuur

De NBA Young Profs willen dat het NBA-bestuur onderzoek doet naar duurzaamheidsdoelstellingen van accountantskantoren. Verder moet de NBA met kantoren in gesprek gaan over psychologische veiligheid en generatieverschillen.

Dat staat in een publicatie van de NBA Young Profs met aanbevelingen aan het NBA-bestuur, getiteld ‘Rondje langs de velden’. De young profs zijn in 2022 bij elf partijen langsgegaan om met andere jonge beroepsgenoten te praten over de thema’s duurzaamheid en cultuur.

De zo verkregen inzichten zijn vertaald naar aanbevelingen aan het NBA-bestuur, dat volgens de young profs een belangrijke rol heeft als aanjager binnen de sector en een voorbeeldfunctie vervuld.

Duurzaamheid

De publicatie stelt dat nieuwe verslaggevingsregels duurzaamheid nadrukkelijker binnen het werkgebied van accountants brengen. Dat vraagt van de NBA het faciliteren van trainingen, webinars en bijeenkomsten, maar ook het benadrukken van kansen die duurzaamheidsinformatie biedt voor jonge accountants. Het is voor young profs nog niet altijd duidelijk waar de werkgever staat in deze ontwikkeling en wat er straks van ze wordt verwacht, als de nieuwe regelgeving is geïmplementeerd.

Volgens de young profs moeten accountantskantoren rondom duurzaamheid ook zelf het goede voorbeeld geven, want er is ruimte voor verbetering. De NBA zou onderzoek moeten doen naar voortgang en huidige status van duurzaamheidsdoelstellingen van kantoren. Ook moet ESG (Environmental, Social en Governance) beter worden geborgd in de opleiding.

Cultuur

Uit de gesprekken van de young profs blijkt dat de partnerbetrokkenheid in de afgelopen jaren is verbeterd. Het NBA-bestuur moet daar aandacht voor blijven vragen, aldus de publicatie. Kantoren zijn zich ook bewuster van het belang van psychologische veiligheid. Jonge medewerkers durven zich meer uit te spreken, maar goed mentorschap is daarbij wel van belang.

Daarnaast moet er aandacht zijn voor generatieverschillen binnen accountantsorganisaties. De NBA kan bijdragen aan bewustwording in dat opzicht en handvatten aanreiken om de kloof tussen generaties te verkleinen.

De diversiteit is bij jonge beroepsgenoten geen grote zorg, maar lijkt op hoger (management) niveau minder te worden. Ook daarvoor moet de beroepsorganisatie aandacht vragen en een voorbeeldrol vervullen.

Reactie NBA

Het NBA bestuur heeft in december per brief gereageerd op de aanbevelingen in de publicatie “Het is mooi om te zien dat het aantrekkelijk, wendbaar en kwalitatief hoogstaand houden van ons beroep een gezamenlijke ambitie is, die breder in de beroepsgroep leeft”, aldus het bestuur.  

Ten aanzien van het thema cultuur geeft het NBA-bestuur aan dat de beroepsorganisatie momenteel start met een programma om de beroepscultuur en omgeving verder in kaart te brengen en te stimuleren.

Duurzaamheid is voor de NBA een strategisch thema met een hoge prioriteit. “We kunnen dan ook stellen dat de meeste aanbevelingen die door de NBA Young Profs worden aangereikt, zeer herkenbaar zijn voor de NBA-organisatie”, zo stelt het bestuur daarover.

Kort voor de feestdagen heeft het NBA-bestuur overleg gevoerd met de young profs over de reeks aanbevelingen in de publicatie en het waar mogelijk gezamenlijk communiceren over beide thema’s.

Download de Aanbevelingen NBA Young Profs ‘Rondje langs de velden’ en de reactie van het NBA-bestuur via nba.nl

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.