Nieuws

Eumedion maant accountants handreiking 1118 beter toe te passen

De zes grootste accountantskantoren moeten hun presentaties bij aandeelhoudersvergaderingen informatiever maken, conform de herziene handreiking 1118.

Die oproep doet beleggerskoepel Eumedion in een Audit Firm Letter, die de jaarlijkse 'Speerpuntenbrief' van Eumedion begeleidt. Die brief bevat onderwerpen die de bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers in dialogen met beursondernemingen en in de aanloop naar de aandeelhoudersvergaderingen (AVA's) van 2024 aan de orde zullen stellen en terug willen zien in de jaarverslagen over boekjaar 2023.

In de Audit Firm Letter zegt de beleggerskoepel dat er ondanks de herziene handreiking 1118 nog veel misgaat bij de presentaties van accountants bij aandeelhoudersvergaderingen. Eumedion zegt volledig achter de herziene Handreiking 1118 te staan en verwacht dat een zorgvuldige toepassing ervan voor aandeelhouders zal leiden tot betere presentaties en meer inzicht in bedrijven.

Eumedion-directeur Rients Abma: "Wij verwachten dat de handreiking een betekenisvollere dialoog zal faciliteren tussen de onderneming en haar externe accountant en haar aandeelhouders. In die zin sluit de handreiking perfect aan bij de rol van de externe accountant als hoeder van het publieke vertrouwen."

Onderzoek

Eumedion benadrukt dat de herziene handreiking 1118 bedoeld was om de informatieve waarde van de presentatie van de externe accountant te verbeteren. Uit onderzoek blijkt echter dat de communicatie op dit vlak nog niet wezenlijk is verbeterd.

Daarnaast worden niet alle presentaties van externe accountants openbaar gemaakt door de bedrijven, wat de mogelijkheden van aandeelhouders beperkt om de bevindingen van de externe accountant te onderzoeken. "Er is ook veel inconsistentie tussen kantoren: de kwaliteit en omvang van de openbaarmakingen variëren sterk. De presentaties van sommige kantoren waren zeer beperkt en volgen de richtlijnen van de handreiking niet", aldus Abma.

Volgens de Eumedion-directeur is er ook een "selectieve focus" op onderwerpen. "Ondanks dat de handreiking aanmoedigt om een breed scala aan onderwerpen te behandelen (van kernpunten van de controle tot cyberrisico's en duurzaamheid), is dit bij veel presentaties niet het geval."

De beleggerskoepel ziet ook graag een andere timing van publicatie. Idealiter worden de presentaties gepubliceerd voorafgaand aan de ava's, zodat beleggers zich goed kunnen voorbereiden. Momenteel gebeurt dat vaak niet.

Gevarieerde reacties

De herziene Handreiking 1118 leidde bij het verschijnen tot gevarieerde reacties. Verschillende bedrijven vonden dat de rol van de accountant bij de aandeelhoudersvergadering te ver zou gaan, maar beleggers noemden het vooral een grote stap voorwaarts. Ook de big four waren positief over de handreiking, al bestonden er twijfels of individuele accountants zich wel comfortabel zouden voelen bij de nieuwe rol.

"Met deze handreiking zet de sector een nieuwe stap op weg naar vertrouwen in het maatschappelijk verkeer", zei NBA-voorzitter Kris Douma bij de publicatie in maart 2023.

Hoewel de handreiking primair is bedoeld voor het optreden van accountants in de AvA van beursgenoteerde ondernemingen, raadt de NBA ook accountants in de mkb-praktijk aan de handreiking te gebruiken bij het geven van een toelichting op de controlewerkzaamheden.

Beloningsbeleid en belastingtransparantie

In de Speerpuntenbrief doet Eumedion een oproep aan Nederlandse beursondernemingen om de omvang van de bonussen van bestuurders in belangrijke mate te laten bepalen door het bereiken van één of meerdere duurzaamheidsdoelstellingen. Abma: "Die duurzaamheidsdoelstellingen moeten wel relevant zijn voor de onderneming, goed meetbaar zijn en voldoende uitdagend zijn gesteld."

Eumedion heeft de Nederlandse beursgenoteerde multinationals verder verzocht de door VNO-NCW opgestelde Tax Governance Code te ondertekenen en zo goed mogelijk toe te passen, en verwacht in het bijzonder dat de multinationals hun belastingbetalingen uitsplitsen per land waar zij activiteiten hebben (country-by-country-reporting).

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.