Nieuws

Ook bestuurslid Deloitte stapt op wegens examenfraude

Rob Bergmans, lid van de raad van bestuur en partner bij Deloitte, stapt op in verband met een onderzoek naar examenfraude bij Deloitte. Toezichthouder AFM reageert "geschokt".

Deloitte meldt het opstappen van de bestuurder in een persbericht. Rob Bergmans volgt daarmee in de voetsporen van de topman van de accountantstak van KPMG, Marc Hogeboom, die medio dit jaar terugtrad als bestuurslid van KPMG, vanwege geconstateerde examenfraude bij dat kantoor. Hogeboom is daar nog wel equity partner.

Mede op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn eind 2022 de verschillende oob-accountantsorganisaties ook onderzoeken gestart, na een eerste melding over mogelijke examenfraude bij KPMG. Het onderzoek van Deloitte loopt nog tot het einde van dit jaar, maar Bergmans legt zijn functie als chief people & quality officer per direct neer. Ook vertrekt hij als partner bij Deloitte.

'Recente inzichten'

"Ik kan niet anders dan vaststellen dat met de meest recente inzichten van het onderzoek en de feiten die daaruit zijn gebleken, het niet in het belang van de organisatie is als ik aanblijf als lid van de raad van bestuur of verbonden blijf aan Deloitte als partner", aldus Bergmans. "Het handelen van mij als bestuurder mag nooit ter discussie staan in het licht van de cultuur die we als Deloitte voorstaan. Ik kies er dan ook voor het belang van de organisatie voorop te stellen."

Ceo Hans Honig van Deloitte Nederland: "Wij betreuren de gang van zaken zeer omdat kwaliteit en professionaliteit altijd op de eerste plaats moeten staan. We zijn dit verplicht aan onze klanten en medewerkers, zeker gezien onze rol in het maatschappelijk verkeer. Hoe pijnlijk ook, we respecteren en ondersteunen het besluit van Rob dat hij heeft genomen in het belang van de organisatie."

"Gezien de voorbeeldfunctie die Rob vervult, begrijpen en respecteren we zijn beslissing", stelt Hans van der Noordaa, voorzitter raad van commissarissen Deloitte Nederland. "We bedanken Rob voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij Deloitte."

AFM 'geschokt'

De AFM zegt geschokt te zijn over de examenfraude die nu ook bij een tweede grote accountantsorganisatie "op het hoogste niveau" speelt. AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom: "Ik ben geschokt en teleurgesteld over deze situatie bij Deloitte. Twee keer op rij is nu gebleken dat examenfraude ook in de top van grote accountantsorganisaties speelt, juist daar waar absoluut voorbeeldgedrag mag worden verwacht; dat maakt het extra schrijnend. Dit bevestigt ook dat het gaat om een fenomeen dat breder is verspreid. Het is belangrijk dat zij in de spiegel kijken om hiervan te leren voor de toekomst."

Van Beusekom benoemt ook dat het geen unieke gebeurtenis is, doelend op meerdere nationale en internationale gevallen van examenfraude binnen de accountancysector in de afgelopen jaren. "Dit raakt aan de integriteit en vakbekwaamheid van accountants. Examenfraude heeft alles te maken met gedrag en cultuur. Wij zullen er scherp op toezien dat deze noodzakelijke gedragsverandering zo snel mogelijk wordt ingezet. Medewerkers binnen de sector roepen we nadrukkelijk op om misstanden proactief te melden. De sector gaat mij aan het hart. Zij moet examenfraude goed en snel onderzoeken en de onderliggende problemen aanpakken, waarna we hopelijk weer doorkunnen op de ingeslagen weg naar herstel van vertrouwen."

Onderzoek

Bergmans werkte sinds 1994 bij Deloitte, werd managing partner in 2006 en was pas sinds 1 juni lid van de raad van bestuur. In het jaarverslag over 2022/2023 praat Bergmans nog over de sterke focus die Deloitte het afgelopen jaar legde op het verbeteren van de mogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. "Dit hebben we bereikt door ons leercurriculum te verrijken, meer duidelijkheid te bieden over mogelijke carrièrepaden en transparantie in de talentnormen."

Het onderzoek van Deloitte naar examenfraude wordt in het jaarverslag niet genoemd en staat ook niet vermeld bij de risk assessment. In het transparantieverslag van Deloitte wordt kort melding gemaakt van de lopende onderzoeken, maar staat weinig vermeld over de reikwijdte van het onderzoek, behalve dat er een aantal focusgroepsessies is georganiseerd in de zomer van 2023, "waar medewerkers evalueerden hoe onze leermethoden, programma's, examens en cultuur worden ervaren".

Het persbericht over het vertrek van Bergmans duidt op een groter onderzoek dan het transparantieverslag deed vermoeden: "Het onderzoek van Deloitte richt zich op alle verplichte in- en externe leerbewegingen over de afgelopen vijf jaar (periode 2018-2023) in de gehele organisatie. In totaal betreft het circa vijfhonderdduizend leeractiviteiten van ongeveer achtduizend medewerkers in alle posities in Nederland, evenals zesduizend oud-medewerkers. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de raad van commissarissen van Deloitte Nederland. Het onderzoek is in het voorjaar van 2023 gestart en we verwachten eind 2023 nadere uitkomsten van dit onderzoek."

Geconstateerde feiten

Deloitte wil verder geen commentaar geven op de reeds geconstateerde feiten die tot het vertrek van Bergmans hebben geleid. "De werkzaamheden van Bergmans worden voorlopig overgenomen door het zittend bestuur totdat de raad van commissarissen de selectie- en benoemingsprocedure voor een opvolger heeft afgerond."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.