Nieuws

SER roept bedrijven op nog snel over man-vrouwverhouding te rapporteren

De Sociaal-Economische Raad (SER) roept grote bedrijven op nog snel te rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top van hun bedrijf. In het diversiteitsportaal van de SER moeten bedrijven uiterlijk eind oktober aangeven hoe bij hen de verhouding is tussen mannen en vrouwen in de top en subtop. Nog niet alle bedrijven hebben aan die verplichting voldaan.

Het portaal van de SER moet ruim vijfduizend bedrijven helpen om meer vrouwen op belangrijke posities te krijgen. De SER laat weten dat veel bedrijven al hebben voldaan aan deze rapportageverplichting, maar hoeveel precies is niet duidelijk.

De gegevens van alle bedrijven die de rapportage hebben ingevuld, worden in januari openbaar. Bedrijven kunnen dan ook hun gegevens vergelijken met die van andere ondernemingen.

Verhouding

De ruim vijfduizend bedrijven vallen onder de wet 'Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen'. Voordat die wet begin vorig jaar inging, hadden sommige bedrijven een scheve verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuurlijke of toezichthoudende functies. Inmiddels is dit verbeterd.

In de wet is bepaald dat de raad van commissarissen van grote vennootschappen voor zeker een derde uit vrouwen moet bestaan. De bedrijven moeten jaarlijks hun man-vrouwverhoudingen, streefcijfers, plannen van aanpak en resultaten delen met de SER.

Index

De Tilburgse hoogleraar Mijntje L├╝ckerath-Rovers stelde recent in de jaarlijkse Dutch Female Board Index dat negen op de tien beursgenoteerde bedrijven genoeg vrouwen in de raad van commissarissen heeft om aan dit vrouwenquotum te voldoen.

Het aandeel van vrouwen in besturen is echter blijven steken op 15 procent. Het percentage nieuwe vrouwelijke bestuursleden is daarnaast gedaald, van 16 procent vorig jaar naar 13 procent dit jaar. In de besturen geldt geen quotum, wel een streefcijfer.

Dankzij alle rapportages kunnen bedrijven van elkaar leren, aldus een woordvoerder van werkgeversvereniging VNO-NCW en MKB-Nederland. De koepel meldt met zijn leden betrokken te zijn geweest bij de invoering van het quotum. "Talloze studies wijzen uit dat diversiteit loont, zowel voor ondernemingen zelf als voor de gehele economie", zegt de woordvoerder.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.