Nieuws

Governance commissie zoekt nieuwe voorzitter

Na de vaststelling van een nieuwe Corporate Governance Code door de vorige Monitoring Commissie Corporate Governance, was onduidelijk of er een opvolger van die commissie zou komen. Inmiddels is de commissie op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Dat blijkt uit recente advertenties in NRC en het FD, waarin de commissie aangeeft dat er een vacature is voor het voorzitterschap. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is voornemens een nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code in te stellen per 1 januari 2024, zo stelt de advertentie.

Benoeming van de voorzitter en de leden van de commissie is voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn.

Besluit nieuwe code gepubliceerd

De jongste versie van de Corporate Governance Code, die eind 2022 werd gepresenteerd, is inmiddels wettelijk vastgelegd. Het aanwijzingsbesluit ten aanzien van de herziene code is recent gepubliceerd in het Staatsblad. Dit besluit gaat in op 1 januari 2024 en is van toepassing op het boekjaar 2023 en volgende.

De geactualiseerde Corporate Governance Code verlangt van vennootschappen dat zij jaarlijks verslag doen van de effecten van hun handelen op mens en milieu, de betrokkenheid van stakeholders en de mate waarin zij de geformuleerde doelstellingen hebben gehaald.

Verder wordt in de nieuwe code meer aandacht geschonken aan de impact van nieuwe technologie├źn en veranderende businessmodellen. De code kwam tot stand onder de vorige Monitoring Commissie, die onder voorzitterschap stond van Pauline van der Meer Mohr.

VOR

De zogenoemde 'schragende partijen' van de code (Eumedion, Euronext, FNV, CNV, VEB, VEUO en VNO-NCW) zijn samen met enkele andere partijen, waaronder de NBA, nog in gesprek over de verplichting van een Verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) voor ondernemingen.

In lijn met aanbevelingen van de Universiteit Leiden werd in de aanloop naar de nieuwe code bepleit om daarin een VOR verplicht te stellen. Ook de minister van Financi├źn wilde graag die verankering in de code.

De Commissie Corporate Governance heeft die aanbevelingen echter doorgeschoven naar een volgende herziening. De wens van de minister, ook onderschreven in een motie van D66, is om op korte termijn te komen tot een verplichte VOR. Anders kan worden overgegaan tot wettelijke verankering daarvan.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.