Nieuws

Najaarsnota 2023: Minder uitgaven dan begroot

Ministeries geven in 2023 in totaal 4,5 miljard euro minder uit dan begroot. Door krapte op de arbeidsmarkt, vertraagde uitvoering van projecten en minder beroep op subsidies blijkt het niet mogelijk om alle plannen uit te voeren.

Dit staat in de Najaarsnota 2023 van minister Kaag van Financiƫn, waar de ministerraad mee heeft ingestemd. De minister heeft de nota aangeboden aan de Tweede Kamer.

Naast dat er dit jaar minder geld is uitgegeven dan begroot, is er ook minder binnengekomen; in totaal 4,3 miljard euro. Oorzaak is een daling van de belasting- en premieontvangsten. Dat komt vooral door de tegenvallende economische groei in het derde kwartaal van 2023 en is terug te zien in lagere consumptie (btw-opbrengsten), lagere looninkomsten en vennootschapsbelasting. Daarnaast dalen de inkomsten van de energiebelasting door een lager gasverbruik.

Tekort en schuld

Dit alles zorgt voor een tekort op de Rijksbegroting. De raming voor 2023 komt uit op -1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), een verslechtering van 0,2 procent ten opzichte van het saldo in de Miljoenennota 2024.

De raming van de overheidsschuld in 2023 is 47,6 procent bbp. Deze is gelijk gebleven met de raming uit de Miljoenennota 2024.

De Najaarsnota presenteert de laatste stand van zaken van de Rijksbegroting 2023 en geeft een actualisatie sinds de Miljoenennota 2024. De definitieve balans van de inkomsten en uitgaven over 2023 wordt opgemaakt in het Financieel Jaarverslag Rijk. Dit wordt op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei 2024, door het kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.