Nieuws

Pheijffer: NBA moet meer daadkracht tonen

De bevindingen van de kwartiermakers over de accountancysector zijn “teleurstellend”, aldus hoogleraar Marcel Pheijffer in zijn column in het FD. De NBA moet nu laten zien waar de beroepsorganisatie voor staat.

Pheijffer was aanwezig bij de presentatie van de slotrapportage van de kwartiermakers. “De woorden en karakteriseringen over de sector die na lezing blijven hangen zijn: behoudend, traag, risicomijdend en de noodzaak van tegendruk”, zo stelt hij.

Hoewel de kwartiermakers positief zijn over de rol van de NBA, zien zij ook dat een ledenorganisatie die door accountantsorganisaties wordt gefinancierd, kwetsbaar is en vatbaar voor behoudzucht. “Ondanks alle goede wil is de voortgang traag en verwateren geproduceerde stukken in de consultatie onder de leden”, schrijven zij.

Angstgegner

Daarbij gaat het volgens Pheijffer om maatschappelijk belangrijke onderwerpen zoals fraude, discontinuïteit en geheimhouding, maar ook over de cultuur binnen de sector. “Dit zijn echter onderwerpen die bij accountants gevoelig liggen en waarbij zij op de rem trappen. Fraude is hun angstgegner, het doorbreken van de geheimhouding zet deuren open die ze liever gesloten houden en de commerciële cultuur botst nu eenmaal regelmatig met het publiek belang.”

Dat de kwartiermakers nu niet direct kiezen voor drastische structuurwijzigingen, betekent “krijten binnen de bestaande lijnen”, aldus Pheijffer. “Nu van significante verbeteringen binnen de sector geen sprake is, de veranderbereidheid te laag is, de NBA doorzettingskracht mist en er telkens weerstand vanuit de sector is, is het evident dat minister en Tweede Kamer de vinger aan de pols moeten houden.” Een krachtige AFM als toezichthouder is daarbij “een belangrijke hygiënefactor”.

Daadkracht tonen

Pheijffer hoopt dat de NBA op de Accountantsdag “publiekelijk daadkracht toont en de kritische noten in het rapport ten volle omarmt. Afstand neemt van te behoudende bestuurders en de weerstand binnen de sector. Een duidelijk en kort tijdpad presenteert inzake effectieve maatregelen op het gebied van fraude, geheimhouding en (permanente) educatie. Stop de stroperigheid en vertraging, verminder de hoeveelheid stuurgroepen, werkgroepen, commissies, rapporten en consultaties”, zo richt hij zich tot de beroepsorganisatie. “Sta als NBA naast de wetgever en de AFM voor het publiek belang, in plaats van te fungeren als speelbal van de te commercieel gedreven accountantskantoren.”

Pheijffer wil een beroepsorganisatie zien “die staat voor de vele jonge en andere goedwillende accountants die dit soort rapporten en de mediaberichten zat zijn, in plaats van op te komen voor kantoren die niet eens lid zijn van de NBA. Dat kan alleen door met kracht afstand te nemen van de remmende (f)actoren die veroorzaken dat dergelijke rapporten en berichten worden geschreven.”

FD: ‘Kwartiermakers accountancy leggen vinger op de zere plek’

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.