Nieuws

'313 miljard dollar schade in 2022 door natuurrampen'

De economische schade als gevolg van de klimaatverandering en natuurrampen bedroeg in 2022 wereldwijd 313 miljard Amerikaanse dollar. Met 50 miljard dollar was de schade in Europa hoger dan het historisch gemiddelde sinds 2000.

Bijna 36 procent van de economische schade in Europa werd gedekt door verzekeraars. Dat blijkt uit het rapport '2023 Weather, Climate and Catastrophe Insight' van Aon. Nederland ging vooral gebukt onder enkele krachtige stormen, waaronder Eunice, die het openbare leven verstoorden, gevaarlijke situaties voor mensen opleverden en schade aan vastgoed, voertuigen en de openbare ruimte veroorzaakten. Wereldwijd overleden maar liefst 31.300 mensen als gevolg van een natuurramp.

De cijfers van Aon gaan over 2022, waardoor de enorme ramp die zich momenteel voordoet in Turkije en Syrië nog niet is meegenomen. Er is wat betreft deze ramp nog geen zicht op de financiële omvang van de schade; alle aandacht gaat momenteel uit naar hulp aan slachtoffers.

Duurste Europese storm

De orkaan Ian in de Verenigde Staten was met zo'n 50 tot 55 miljard dollar verzekerde schade de op één na duurste natuurramp in de geschiedenis. Alleen het uitgekeerde bedrag als gevolg van de orkaan Katrina in 2005 was hoger. De windstorm Eunice, die ook over Nederland raasde, was de duurste Europese windstorm sinds 2010, met 3,4 miljard dollar aan verzekerde schade.

Volgens Aon moeten bedrijven moeten steeds meer rekening houden met dit soort gebeurtenissen vanwege onder meer klimaatverandering en zich hierop voorbereiden met risicobeperkende strategieën en het verduurzamen van de bedrijfsvoering en toeleveringsketen.

Klimaatverandering

Naast windstormen, vormen hagel en overstromingen het grootste risico in Nederland. Na de watersnoodramp in 1953 werd overstroming uitgesloten van de verzekeringsdekking. Sinds 2021 wordt de schade bij overstroming van regionale rivieren wel weer veelal verzekerd, maar die van een grote rivier niet.

"We zien dat we steeds vaker de vraag krijgen om alle risico's te becijferen en kwantificeren. In het verleden lag de focus op alleen windstormen, maar nu is er juist ook aandacht voor de secundaire risico's en de toekomstige ontwikkeling", vertelt Arno Gabriël, managing director Capital and Risk bij Aon’s Reinsurance Solutions. "Wat is de schade nu, maar vooral ook wat is de verwachte schade in 2030, 2050 en 2070? Wat is de impact op de economische schade als de gemiddelde temperatuur met twee graden Celsius stijgt?"

In de tussentijd worden de gevolgen van de klimaatverandering steeds zichtbaarder. "Het groeiende aantal natuurverschijnselen dat aan klimaatverandering wordt toegedicht, maakt de impact tastbaarder. Naast economische schade zien wij ook ontwikkelingen die geleidelijk ontstaan en die onze leefomgeving veranderen. Droogte die bijvoorbeeld, naast problemen in de landbouw, ook leidt tot verandering in wortelgroei van bomen in stedelijk gebied met gevolgen voor wegen en stoepen, maar ook de vestiging van uitheemse insecten, dieren en planten. De sociale impact moet ook niet onderschat worden. We zien dat in de wereld conflicten ontstaan door schaarste en volksverhuizingen tot stand komen, waardoor de vluchtelingenstroom naar minder door de klimaatverandering bedreigde gebieden toe kan nemen", aldus Sonja Janicijevic, senior risk consultant bij Aon Global Risk Consulting.

Innovatie

Het onderzoek brengt niet alleen de economische schade van natuurrampen in kaart. "We krijgen ook inzicht in het vermogen om de gevolgen van de klimaatverandering te boven te komen. Door samen te werken aan schaalbare oplossingen zullen we niet alleen de risico's beperken, maar ook publieke, private en maatschappelijke krachten bundelen om innovatie te versnellen, gemeenschappen met weinig verzekeringsdekking te beschermen en de economie te versterken", zegt Leonique van Houwelingen, ceo van Aon Nederland.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.