Nieuws

Jaarplan Auditdienst Rijk 2023: aandacht voor op risicoanalyse gebaseerde controle-aanpak

In 2023 wil de Auditdienst Rijk (ADR) extra aandacht geven aan een stabiele, beheerste controleomgeving. Bij de grote maatschappelijke opgaven van de overheid past een op risicoanalyse gebaseerde controle-aanpak, schrijft de ADR in haar Jaarplan voor 2023.

De Auditdienst Rijk bestond in 2022 tien jaar. Een periode waarin veel is bereikt en de dienst zich goed heeft ontwikkeld, aldus algemeen directeur Adrie Kerkvliet in het voorwoord van het jaarplan. Uit een vijfjaarlijkse evaluatie die eind 2022 is uitgevoerd door professor Edo Roos Lindgreen, komt als geheel een positief beeld. “Hieruit is echter ook een aantal aandachtspunten te halen, die er voor moeten zorgen dat de Auditdienst Rijk ook in de toekomst relevant blijft”, aldus Kerkvliet.

Grote opgaven

De grote maatschappelijke opgaven van de overheid hebben ook impact op het werk van de ADR, stelt de dienst. Daarbij wordt gerefereerd aan afwikkeling van de corona-spoedaankopen en -steunmaatregelen, herstelbetalingen aan slachtoffers van de toeslagenaffaire, de oorlog in Oekraïne, compensatie voor stijgende energieprijzen en de aanpak van de stikstofcrisis.
"De financiële bedragen die hiermee zijn gemoeid zijn omvangrijk en niet altijd tot stand gekomen in een stabiele, beheerste controleomgeving", aldus de ADR, die hieraan extra aandacht wil geven in een op risicoanalyse gebaseerde controle-aanpak.

Duurzaamheid

In 2023 werkt de ADR ook aan de implementatie van een nieuw auditmanagementsysteem, waarmee afgelopen jaar is proefgedraaid. Verder krijgt de dienst een toenemend aantal verzoeken van departementen om onderzoek te doen naar de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. Daarom is dat onderdeel van de Strategische Audit Agenda van de ADR.
Dat alles vraagt om aandacht voor de bezetting. De ADR investeert dit jaar daarom extra in opleiding en training van medewerkers.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.