Nieuws

Ondernemingen kritisch over 'heldere taal' van accountant tijdens AvA

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en VEUO zijn kritisch over de nieuwe NBA Handreiking 1118, over het optreden van de accountant in de aandeelhoudersvergadering. Ze willen niet dat de accountant tijdens de AvA ook uitspraken doet over andere zaken dan alleen de controlewerkzaamheden.

In het FD noemt de VEUO (Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen) het "onwenselijk" dat een accountant zich tijdens de aandeelhoudersvergadering uitspreekt over zaken als de cultuur van de onderneming. VEUO-voorzitter Jack de Kreij "vreest dat 'een duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden' straks ontbreekt en dat daarmee verkeerde verwachtingen worden geschapen", aldus het FD.

In zijn optiek zijn de wet en de corporate governance code duidelijk en mag de accountant op de AvA alleen uitspraken doen over zijn of haar wettelijke taak. "Dat wil zeggen over zijn controlewerkzaamheden en zijn accountantsverklaring." De bredere informatievoorziening aan de aandeelhouders is volgens De Kreij de taak en verantwoordelijkheid van bestuur en commissarissen. "Gaat de accountant zich daarin mengen, dan ontstaat al snel rolvervaging, en dat kunnen we beter vermijden."

Touwtrekken

Ook ondernemersorganisatie VNO-NCW stelt tegenover het FD dat het bestuur van de onderneming "primair verantwoordelijk is voor het informeren van de algemene vergadering". Dat accountants met de nieuwe handreiking op zak straks aandeelhouders gaan informeren over andere zaken dan alleen de controlewerkzaamheden "vertroebelt" volgens de lobbyclub de informatiedeling "en ondermijnt mogelijk de rol- en taakverdeling tussen bestuur, rvc en accountant".

Beleggers zijn juist wel blij met een meer prominente rol van de accountant op de AvA. Eumedion-directeur Rients Abma stelt tegenover het FD dat aan de finale versie van de Handreiking 1118 het nodige "touwtrekken achter de schermen" voorafging. In de eigen nieuwsbrief van de belangenorganisatie van institutionele beleggers viel al te lezen dat "onder druk van ondernemingsorganisaties VNO-NCW en VEUO" de tekst van de finale handreiking "enigszins afgezwakt" was ten opzichte van de consultatieversie van november 2022.

Tegenover het FD noemt Abma de nieuwe handreiking "een flinke stap voorwaarts" voor beleggers. "De bevindingen en observaties van een deskundige, professionele en onafhankelijke partij over zaken als de cultuur en de kwaliteit van de interne beheersing zijn zeer relevant voor een belegger bij het nemen van zijn beleggings- en stembeslissingen."

Ogen en oren

Ook David Tomic van beleggersvereniging VEB is positief en ziet accountants als "de oren en ogen" van beleggers. Aandeelhouders verwachten tijdens de AvA van de accountant "een gedegen toelichting, maar krijgen nu nog te vaak een gescript verhaal, met beperkte diepgang, dat is afgestemd met het bestuur en commissarissen".

De big four zijn tegenover de krant eveneens positief over de nieuwe handreiking. Zij vinden dat de communicatie rondom de jaarrekening "completer, vollediger en transparanter kan en moet". Gezien de maatschappelijke rol van de accountant is de aandeelhoudersvergadering een passende plek voor een toelichting van de accountant, menen zij.

Emeritus hoogleraar corporate governance Leen Paape stelt op LinkedIn de gevoeligheid bij de ondernemersorganisaties wel te begrijpen, maar vindt ook dat "dit experiment" een kans moet krijgen. "Als commissaris vraag ik overigens de accountant altijd wat hij ruikt, ziet, voelt, proeft, denkt, als hij bij de organisatie actief is."

In een redactioneel commentaar noemt het FD het "te prijzen dat de NBA een bredere rol voor de accountant beoogt".  Bij een veranderend beroep past "meer distantie ten opzichte van het bedrijf dat uiteindelijk de controlerekening betaalt", aldus de krant. Tegelijk moet de accountant ook geen "te grote broek aantrekken" en te hoge verwachtingen wekken, meent het FD. "Nu mag een accountantskantoor zich dus uitlaten over de cultuur bij een bedrijf, terwijl de sector op dit vlak zelf nog veel huiswerk moet verrichten."

Heldere taal

De NBA publiceerde op 27 februari de geactualiseerde versie van Handreiking 1118, over het optreden van de accountant in de AvA. Belangrijk verschil met een eerdere versie uit 2018 is dat de NBA accountants vraagt om transparanter te zijn over de bevindingen van de accountant tijdens de controle. Tijdens de voorbereiding van de aandeelhoudersvergadering moet de accountant hierover afspraken maken met de voorzitter van de vergadering.

Het NBA-bestuur benadrukte bij het vaststellen van de publicatie ook het belang van heldere taal van de accountant, om de meerwaarde van zijn of haar optreden in de AvA te vergroten.

 VNO-NCW en VEUO behoorden met Eumedion en VEB tot zes partijen die eerder commentaar gaven op de consultatieversie van de nieuwe handreiking. Ook twee big four-kantoren reageerden op de conceptversie.

Het seizoen van aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen begint op 22 maart met de AvA van Sligro.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.