Nieuws

Rapport: multinationals vliegen te veel, KPMG bij grootste uitstoters

Veruit de meeste multinationals hebben geen serieuze plannen om minder zakelijk te gaan vliegen. Accountantskantoor KPMG staat in de top drie van grootste uitstoters.

Milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) heeft het vliegbeleid van 322 bedrijven wereldwijd onderzocht en concludeert dat 85 procent "geen geloofwaardig plan" heeft om het aantal vluchten te beperken. De top drie van grootste uitstoters op basis van data uit 2019 wordt gevormd door Volkswagen, KPMG en Johnson & Johnson. KPMG staat op de tweede plaats van grote uitstoters, met een jaarlijkse uitstoot van 465.000 ton CO2. Volkswagen staat op de eerste plaats met 522.000 ton.

Dat het wel degelijk kan, bewijzen volgen het onderzoek vier bedrijven die voldoen aan de "gouden standaard": ze zijn ambitieus en rapporteren over hun uitstoot. ABN Amro is een van die bedrijven.

T&E plaatst bedrijven in de hoogste categorie als ze hun uitstoot in 2025 of eerder willen halveren en daar informatie over geven. Naast de bank uit Nederland staan in de top van de lijst het Deense farmaceutische bedrijf Novo Nordisk, verzekeringsbedrijf Swiss Re en Fidelity International, een Britse financiële instelling.

Verminderen

De meeste onderzochte bedrijven hebben wel algemenere doelen om de uitstoot van broeikasgassen die hun werknemers en bestuurders veroorzaken met reizen te verminderen. In het rapport kregen de ondernemingen onder meer punten toegekend voor de doelen die ze stellen om minder te vliegen, hoe snel ze die doelen willen bereiken en hoe specifiek ze daarover rapporteren.

Uiteindelijk zijn de bedrijven in vier categorieën ingedeeld, van A tot en met D. In totaal kregen elf bedrijven een A, waaronder de vier "gouden standaard"-bedrijven die zichzelf nog extra onderscheiden. Zij zijn volgens T&E goed bezig. In het B-segment daaronder staan 38 bedrijven. De bulk (212 bedrijven) kwam niet verder dan een C. Nog eens 61 bedrijven tonen zo weinig ambities of rapporteren zo gebrekkig dat ze een D kregen. Volkswagen is door de opstellers van de lijst in de laagste categorie gezet, KPMG en Johnson & Johnson kregen een C.

Onder de bedrijven die zich positief onderscheiden is ook het Nederlandse Arcadis, dat net als ABN Amro streeft naar 50 procent reductie in 2025, zo vult Natuur & Milieu aan. De Nederlandse organisatie was zijdelings betrokken bij het onderzoek en roept bedrijven die nog geen specifiek beleid hebben opgesteld op dit alsnog te doen. "Dat begint bij het transparant maken van de uitstoot, het stellen van reductiedoelen en het nemen van maatregelen om die doelen te behalen."

Reactie KPMG

KPMG zegt het reduceren van alle reisbewegingen en het vastleggen van de eigen klimaatambities "hoog op de agenda" te hebben staan. De Nederlandse tak van KPMG is ook aangesloten bij 'Anders Vliegen', een coalitie van bedrijven die in 2025 een CO2-reductie van 25 procent wil realiseren op zakelijk vliegverkeer ten opzichte van 2019. KPMG zegt dit onder meer te doen door thuiswerken te stimuleren, niet te vliegen voor afstanden korter dan zeshonderd kilometer en vliegen te ontmoedigen voor meetings korter dan vier uur.

KPMG rapporteert ook over CO2-uitstoot en zegt die volledig te compenseren. Daarnaast wordt de interne CO2-prijs onder de noemer "de vervuiler betaalt" geïnvesteerd in verduurzaming.

"Zoals we ook in ons jaarverslag hebben opgenomen, was onze CO2-uitstoot door vliegreizen in FY22 58 procent lager dan in 2019 (voor corona). Het jaarverslag van KPMG Global, met daarin de gegevens over de reducties die we wereldwijd hebben weten te realiseren, wordt pas begin april gepubliceerd", aldus het kantoor. "De verwachting is dat dan zal blijken dat de meeste landen KPMG-kantoren 50 procent minder vliegen dan in 2019."

Bron: ANP/T&E

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.