Nieuws

Rekenkamer: kwetsbare burger dupe van incassopraktijk Rijk

Mensen met problematische schulden, die geld moeten terugbetalen aan de rijksoverheid, komen verder in de knel omdat er bij een aflossingsregeling onvoldoende rekening wordt gehouden met het bestaansminimum.

Het incassobeleid van bijvoorbeeld de Belastingdienst is er weliswaar op gericht dat burgers genoeg geld moeten overhouden om van te kunnen leven, maar in de praktijk is dat lang niet altijd het geval. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport over betalingsregelingen met burgers.

Voor kwetsbare burgers is een betalingsregeling op maat mogelijk, maar de grootste schuldeisers van de rijksoverheid schieten daarmee tekort en dat vindt de Rekenkamer "zorgelijk". Naast de Belastingdienst zijn dat het CJIB, dat onder meer verkeersboetes int, en het Centraal Administratie Kantoor (CAK), dat financiƫle regelingen in de zorg uitvoert. Het gaat zowel bij de Belastingdienst als bij het CJIB om twintigduizend burgers die een regeling op maat afspreken.

Maatwerk

Naast te weinig aandacht voor het dagelijkse leefgeld, toont het onderzoek aan dat niet duidelijk is wat er precies mogelijk is met een terugbetalingsregeling op maat. Ook houden de organisaties geen rekening met schulden die iemand bij meerdere (rijks-)organisaties heeft. Bij het CJIB wordt bij bijna de helft van de afspraken op maat niet op tijd afgelost en bij de Belastingdienst is dat bij ruim een op de drie gevallen.

Het gaat wel goed bij de standaard betalingsregelingen, stelt de Rekenkamer vast. De communicatie daarover is duidelijk en het leidt ertoe dat het merendeel van de schuld wordt ingelost. Dat is belangrijk omdat het om grote aantallen burgers gaat: per jaar gemiddeld 165.000 mensen die een standaardregeling bij de Belastingdienst hebben en ruim 122.000 mensen bij het CJIB. Daardoor wordt in 71 procent van de gevallen de schuld afgelost, waardoor miljoenen euro's naar de schatkist vloeien.

Bron: ANP/Algemene Rekenkamer

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.