Nieuws

Rekenkamers pleiten voor centraal toezicht op gemeentelijke accountantsdiensten

De Nederlandse rekenkamers pleiten in een brief aan de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor centraal toezicht op gemeentelijke accountantsdiensten, in plaats van door de gemeentelijke rekenkamers.

De Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies en de rekenkamers van de Metropool Amsterdam en de gemeente Den Haag hebben op 17 maart een brief gestuurd aan het het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën, over het rekenkamertoezicht op gemeentelijke accountantsdiensten.

In de brief pleiten zij ervoor in de nieuwe Wet toekomst accountancysector op te nemen dat het toezicht op gemeentelijke accountantsdiensten uitgevoerd wordt door een centrale toezichthouder, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Nu ligt die toezichttaak nog bij gemeentelijke rekenkamers.

Onwenselijk

Volgens de opstellers van de brief is de toezichttaak "oneigenlijk" voor rekenkamers, gezien de verwachte toename van het aantal gemeentelijke accountantsdiensten. "Zowel kennis als middelen zullen voor veel lokale rekenkamers niet toereikend zijn om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het toezicht. Daarnaast leidt een versnipperd toezicht uitgevoerd door meerdere organisaties tot gebrek aan uniformiteit en continuïteit", aldus de rekenkamers. Zij noemen een en ander "onwenselijk", ook omdat rekenkamers minder toezicht hoeven te houden dan de AFM.

In de brief worden de huidige situatie en de verwachte ontwikkelingen met betrekking tot de accountancy voor het gemeentelijke domein beschreven en worden de genoemde argumenten om tot een centraal vormgegeven toezicht te komen nader toegelicht.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.