Nieuws

Voorprogramma ledenvergadering NBA staat stil bij accountant van de toekomst

De NBA roept leden op deel te nemen aan de ledenvergadering op 12 juni in Amersfoort. In het voorprogramma wordt gesproken over de accountant van de toekomst.

De snel veranderende wereld heeft impact op het functioneren van organisaties en daarmee ook op het accountantsberoep, aldus de NBA. Daarbij gaat het niet alleen over andere expertise, maar ook over attitudes en vaardigheden. Wat is er nodig voor de accountant om relevant te blijven en een cruciale rol in de maatschappij te blijven vervullen?

Het voorprogramma van de ledenvergadering (13.30-15.30 uur) gaat nader in op zulke vragen. Tijdens het voorprogramma worden ook de eerste uitkomsten gepresenteerd van het waardenonderzoek, dat de NBA momenteel houdt onder alle leden en trainees.

Ledenvergadering

Tijdens de aansluitende ledenvergadering (16.00-18.00 uur) wordt het jaarrapport van de NBA over 2022 vastgesteld. Ook wordt een nieuw bestuurslid voorgedragen voor benoeming en wordt een plaatsvervangend voorzitter gekozen. Na besluitvorming over de benoeming van de controlerend accountant van de NBA en over enkele ontwerpverordeningen, staat ook de uitreiking van de Loftrompet op de agenda.

De ledenvergadering wordt op 12 juni gehouden in de Prodentfabriek, Oude Fabriekstraat 20 in Amersfoort. Online volgen van de vergadering kan via een livestream; online stemmen is volgens de Wet op het accountantsberoep niet mogelijk. Leden kunnen wel een collega-accountant machtigen om hun stem uit te brengen.

Aanmelden voor de ledenvergadering kan via de website nba.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.