Nieuws

Techleap mag verder met gehalveerd budget

Het kabinet gaat drie jaar langer door met Techleap.nl, het aanjaagprogramma voor een beter startup- en scale-up ondernemingsklimaat in Nederland. Maar minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) schroeft het budget hiervoor terug naar minder dan de helft.

De minister heeft de Tweede Kamer recent geïnformeerd vijftien miljoen euro budget aan Techleap toe te kennen voor de periode 2023-2026. Dat is bijna een halvering ten opzichte van het huidige budget, dat eind juni afloopt. Voor de eerste vier jaar was het budget van Techleap 35 miljoen euro.

Techleap komt voort uit StartupDelta, door EZK en andere partijen in 2015 gestart om startups en scale-ups in Nederland betere toegang te bieden tot kapitaal, markten, kennis en relevante netwerken. Deze jonge bedrijven ontwikkelen producten of diensten voor bijvoorbeeld de energietransitie, mobiliteit, biotechnologie, nanotechnologie, digitale (financiële) platforms, quantum, gezondheidszorg, circulariteit van grondstoffen en producten.

Evaluatie

Minister Adriaansens heeft het programma door een extern bureau laten evalueren. Daaruit blijkt dat het Nederlandse startup en scale-up klimaat in acht jaar tijd substantieel is verbeterd, maar ook dat nog meer mogelijk is.

De minister neemt de aanbeveling om met Techleap door te gaan over, maar wil de rol van Techleap meer richten op zogenoemde deep tech bedrijven en meer startups laten doorgroeien naar scale-ups. "Naast publieke financiering moet er - net als in andere EU-landen - ook meer private financiering zoals durfkapitaal komen voor het gedeelte dat inmiddels zelf door de markt opgepakt kan worden", aldus de minister.

Tienduizend startups

Er zijn in Nederland ruim tienduizend startups, waaronder meer dan tien met een waarde van boven de 1 miljard dollar. De Nederlandse sector is goed voor ruim 135.000 techbanen. Onder de meer dan tienduizend startups bevinden zich ongeveer 1.400 deep tech bedrijven: kennisintensieve startups die hoogwaardige (technologische) kennis vanuit bijvoorbeeld universiteiten combineren met onderzoek, ontwikkeling en productie.

Volgens de zogenoemde Genome Ranking uit 2022 staat Nederland op plek 14 wereldwijd als het gaat om het startupklimaat; eerste in de Europese Unie (nog voor Berlijn, Duitsland) en totaal tweede in Europa na Londen (Verenigd Koninkrijk).

Kritiek

Het FD is in een redactioneel commentaar kritisch over het terugschroeven van het budget voor Techleap. "Wat wil Nederland zijn, op tech-gebied? Een dwerg of een reus?", aldus de krant. "Hoe belangrijk is een levendig 'ecosysteem' van starters en financiers voor de werkgelegenheid van overmorgen? Uit Den Haag komen weinig sturende ideeën, behalve dat het ook voor de helft moet kunnen."

Het ministerie van EZK komt pas later met een beleidsplan voor het stimuleren van startups en scale-ups. Het FD waarschuwt dat de techsector in Nederland stagneert en dat een stimuleringsplan dus van belang is. "Halvering is geen strategie."

De ministerraad spreekt nog deze maand over de rol voor prins Constantijn van Oranje, die de afgelopen jaren het boegbeeld was van Techleap. Hij kreeg veel waardering voor zijn rol bij het gezicht geven aan het programma.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.