Nieuws

'Vereende' accountant kan tekort aan accountants helpen oplossen

Net als in de verzekeringsbranche kan een 'Vereende accountant' mogelijk helpen bij het oplossen van het tekort aan controlerend accountants, met name voor ondernemingen waar andere accountantskantoren zich liever niet aan wagen.

Bestuursvoorzitter Marcel Welsink van Grant Thornton Nederland en Cokky Hilhorst, hoogleraar aan Nyenrode en commissaris bij Grant Thornton) pleiten in het FD voor een vergelijkbare oplossing als in de verzekeringssector. Die sector kent het verzekeringsbedrijf 'De Vereende', een partij zonder winstoogmerk die onverzekerbaarheid moet tegengaan. De Vereende behandelt bijzondere risico's en schades die niet in de reguliere markt terechtkunnen.

Opzet van een dergelijke partij voor de accountancy zou een alternatief kunnen zijn voor de 'Portugalroute', die recent door beursfonds Value8 is gekozen om een controlerend accountant te vinden. Welsink en Hilhorst noemen die route "niet ideaal" en zien ook een verplichte aanwijzing van een accountant door de NBA als "ultimum remedium".

Begeleiden bij intensieve controle

"De verantwoordelijkheid voor de onaantrekkelijkheid van het beursgenoteerde bedrijf ligt veelal bij de onderneming zelf", stellen zij. Een 'Vereende-accountant' kan risicovolle en voor reguliere accountants niet-aantrekkelijke bedrijven begeleiden in een intensief controletraject.

"Deze controle kan worden uitgevoerd tegen hogere kosten, waarbij deze bedrijven tegelijk werken aan verbetering van de financiële situatie en interne beheersing", aldus Welsink en Hilhorst. "Het resultaat is dan tweeledig: een accountantscontrole die elk beursgenoteerd bedrijf nodig heeft in het maatschappelijk verkeer, en op termijn weer een controlewaardige onderneming."

Mocht een bedrijf na zo’n intensief traject de zaken nog niet op orde hebben, dan kunnen de voorwaarden voor toegang tot de kapitaalmarkt worden aangescherpt. "Dan lost het probleem zich op de langere termijn vanzelf op."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.