Nieuws

FTM: Aanbesteding onderzoek naar mondkapjesdeal was niet volgens de regels

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vroeg Deloitte Forensic & Dispute Services in 2021 om onderzoek te doen naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis. Zo’n kostbare opdracht had echter aanbesteed moeten worden, aldus journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money.

Aanleiding voor het onderzoek was de ophef over de mondkapjesdeal tussen VWS en Sywert van Lienden en partners. Door Deloitte te vragen dit onderzoek te verrichten, handelde het ministerie in strijd met de wet, stellen experts op het gebied van aanbestedingsrecht tegenover FTM.

Deskundigen stelden eerder al dat voor de grootschalige inkoop van beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes) normaal gesproken aanbestedingsregels gelden. Volgens FTM besteedt Deloitte in de onderzoeksrapportage echter weinig aandacht aan het niet naleven van de Aanbestedingswet.

'Onderhands gegund'

Dat de kostbare onderzoeksopdracht door VWS daarna ook niet is aanbesteed, is in strijd met de wet, stellen deskundigen tegenover FTM. De opdracht aan Deloitte zou "onderhands gegund" zijn, na het opvragen van offertes. "Dit is gewoon consultancy die aanbesteed had moeten worden."

Volgens FTM, dat navraag deed bij VWS, bedroeg de geschatte waarde van de opdracht aan Deloitte 490 duizend euro. "Als de centrale overheid een dienst inkoopt boven de zogeheten drempelwaarde - 139 duizend euro in 2021 - dan is die overheid in beginsel wettelijk verplicht om de opdracht Europees aan te besteden", aldus FTM. "Dat biedt allerlei waarborgen omtrent transparantie en een eerlijke gang van zaken."

VWS stelt echter dat het ging om een zogeheten 'SAS-dienst', waarvoor een drempelwaarde van 750 duizend euro geldt. De geschatte kosten van het onderzoek lagen daar onder, daarom zou VWS geen verplichting tot Europese aanbesteding hebben. Maar de kosten van het onderzoek door Deloitte bedroegen uiteindelijk ruim negen miljoen euro. Daar kwam nog een bedrag van € 974.000 bovenop, in rekening gebracht door bureau EBBEN Partners.

Onbegrijpelijk

Advocaat en hoogleraar aanbestedingsrecht Pieter Kuypers zet "grote vraagtekens" bij het enorme verschil tussen de oorspronkelijke kostenraming van Deloitte en de uiteindelijke rekening. "De wet bepaalt dat een raming niet mag beogen om opdrachten te onttrekken aan de verplichting om aan te besteden." Hij noemt het "onbegrijpelijk dat de kosten niet zijn gemaximeerd."

VWS erkent tegenover FTM dat door het oplopen van de kosten in strijd is gehandeld met de aanbestedingsregels, maar dat het "ongewenst" was het onderzoek te stoppen en opnieuw aan te besteden, gezien de soort opdracht en "de maatschappelijk/politieke context". Door de omvang en complexiteit van het onderzoek liep de rapportage door Deloitte al flinke vertraging op.

Niet handig

Opvallend is nog is dat Hugo de Jonge, inmiddels minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, vorig jaar een nieuwe opdracht verleende aan ict-consultants van Deloitte, terwijl het onderzoek naar zijn betrokkenheid als minister van VWS bij de mondkapjesdeal nog liep.

Weliswaar betreft het twee verschillende service lines binnen Deloitte, maar "geheel gescheiden werelden zijn dat niet bij de accountant", aldus FTM. Hoogleraar Marcel Pheijffer noemt het van De Jonge "niet handig en niet verstandig".

Het tweede deel van het rapportage over de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen door VWS is recent naar de Tweede Kamer gestuurd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.