Nieuws

Value8 heeft handtekening accountant bij jaarcijfers

Een Nederlandse registeraccountant heeft namens het Portugese accountantskantoor CFA de controleverklaring getekend bij de jaarcijfers van beursfonds Value8 NV over 2022.

Investeringsmaatschappij Value8 heeft een aandeelhoudersbrief gepubliceerd op de eigen website, waarin wordt gemeld dat de controle van de jaarrekening 2022 is afgerond en de jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

De belangrijkste Value8-bedrijven hebben in 2022 een “gezonde omzetgroei” en een toename van het bedrijfsresultaat gerealiseerd, aldus de brief. De portefeuille van de investeringsmaatschappij is vorig jaar versterkt met de aankoop van een belang van zeventig procent in detacheerder ICE Interim en vergroting van het belang in cloud services-bedrijf Skysource naar honderd procent.

Volgens Value8 komen de cijfers vrijwel overeen met de niet-gecontroleerde jaarrekening 2022, die het bedrijf eind april al op de website publiceerde. Nieuw is onder meer de toevoeging van de controleverklaring van het Portugese accountantskantoor Cravo, Fortes, Antão & Associados (CFA).

Dank aan accountant

Op de website van Value8 dankt “trotse ceo” Peter Paul de Vries het team van het Portugese accountantskantoor CFA “voor de bereidheid om een Nederlands beursfonds te controleren in een tijd dat de bestaande Nederlandse oob-accountantskantoren het laten afweten”.

Ook is hij tekenend accountant Johan Visch erkentelijk. Visch heeft namens CFA de jaarcijfers van Value8 op 20 juni voorzien van een goedkeurende verklaring. Volgens de Vries zou aanvankelijk een andere registeraccountant tekenen voor de jaarcijfers, maar kreeg die gezondheidsproblemen “door de hetze tegen de EU-route en de druk die op hem werd uitgeoefend”. Nadat ook een tweede accountant – mede na de publiciteit rondom de ‘Portugalroute’ – afzag van een rol als tekenend accountant, bleek Johan Visch daartoe wel bereid, aldus De Vries.

“Visch is een uitstekend accountant, een vakman die minutieus de regels volgt en alles doet om een controle op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau uit te voeren.” Dat Visch eerder van de tuchtrechter een sanctie kreeg, doet daar niets aan af, meent de Value8-ceo. “We hebben expliciet aan de NBA-voorzitter en de Accountantskamer gevraagd of dat een belemmering zou moeten vormen. Beiden hebben benadrukt dat er geen enkel beletsel is voor de betreffende accountant om zijn werkzaamheden te verrichten.”

Volgens De Vries is het “bewonderenswaardig” dat Visch het maatschappelijk belang van de controle boven zijn eigen belang heeft gesteld. “En dat hij daarbij het persoonlijke risico van hier en daar een hatelijk artikel in de pers op de koop toe heeft genomen”. Visch verdient volgens de Value8-topman “een award voor zijn moed en maatschappelijk engagement”.

Structureel probleem

De Vries bedankt ook de aandeelhouders van Value8 voor de steun in de afgelopen jaren en voor hun unanieme instemming met eerdere jaarrekeningen, ook al waren die “door overmacht zonder accountantsverklaring”. Value8 heeft “het probleem opgelost”, aldus De Vries.

Inmiddels zijn ook de vennootschappen MKB Nedsense en IEX Group, waarin Value8 de grootste aandeelhouder is, in contact getreden met CFA over de controle van de jaarrekening 2022, zo meldt hij.

“Maar het structurele probleem ligt er nog in volle omvang”, schrijft De Vries. “De NBA pleit voor meer (Nederlandse) oob-accountantskantoren, maar er is nog niet een eerste teken van de verwezenlijking daarvan. Gratuit. Er is immers nog geen enkel Nederlands accountantskantoor dat de ambitie heeft uitgesproken om een oob-status aan te vragen of te verwerven.”

De Vries dankt daarom ook “de politici die deze kwestie oppakken” en de minister van Financiën “die hard werkt aan een wettelijk verankerde aanwijsplicht”. Wat de ceo van Value8 betreft komt de aandacht nu weer “volledig te liggen op de uitbouw van onze succesvolle bedrijven en onze portefeuille”.

Het jaarverslag van Value8 is, zoals eerder aangekondigd, nu in het Engels opgesteld en beschikbaar via de website van het beursfonds. De algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats op 30 juni aanstaande.

Update 27 juni 2023

Accountantskamer-voorzitter Sandra Schreuder meldt dat de suggestie van Value8-bestuursvoorzitter Peter Paul de Vries dat de Accountantskamer expliciet haar fiat heeft gegeven aan de betreffende accountant of de constructie “pertinent onjuist” is.

“Er is ons geen vraag voorgelegd door Value8 in deze kwestie”, aldus Schreuder. Zij heeft De Vries inmiddels gevraagd het statement hierover op de website van Value8 aan te passen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.