Nieuws

NBA hoopt dat val kabinet voortgang nieuwe accountantswet niet vertraagt

De NBA hoopt dat de val van het kabinet niet leidt tot uitstel van de parlementaire behandeling van de nieuwe Wet toekomst accountancysector. De beroepsorganisatie roept het parlement op de behandeling van dit wetsonderwerp niet controversieel te verklaren.

In een verklaring stelt de NBA de val van het kabinet Rutte IV te betreuren, omdat "belangrijke maatschappelijke vraagstukken waarschijnlijk langer op een oplossing moeten wachten".

Hoewel de accountantssector, "mede gestimuleerd door de politiek benoemde kwartiermakers, de afgelopen jaren forse stappen heeft gezet in kwaliteitsverbetering, vergt verdere kwaliteitsverbetering goede samenwerking tussen de sector en de politiek", aldus de NBA.

"De kerntaak van accountants is het bijdragen aan vertrouwen in het maatschappelijk verkeer. Politiek Den Haag deed de afgelopen jaren meermaals een beroep op de sector voor ondersteuning bij ingrijpende maatregelen, zoals bijvoorbeeld de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de huidige energieregelingen."

Enkele voor verdere kwaliteitsbevordering vereiste instrumenten liggen vast in de Wet toekomst accountancysector (Wta), zo stelt de beroepsorganisatie. "De NBA dringt eropaan dat de val van het kabinet niet leidt tot uitstel van de parlementaire behandeling van de Wta en roept het Parlement op de behandeling van dit wetsonderwerp niet controversieel te verklaren."

VOR

Ook gaat de NBA er vanuit "dat maatschappelijke partijen betrokken bij de aanpassing van de Nederlandse Corporate Governance code met een ‘Verklaring Omtrent Risiciobeheersing’ samen met de NBA hun verantwoordelijkheid blijven nemen om dat proces succesvol af te ronden."

Daarnaast zal de NBA "als publiekrechtelijke organisatie (met verordenende bevoegdheden), bezien welke initiatieven wij zelf kunnen nemen om noodzakelijke maatregelen, zoals de ontwikkeling van een nieuw beroepsprofiel, het aantrekkelijker maken van de opleiding, implementatie van de International Standard on Quality Management (ISQM) en de rol van accountant bij de invoering van de Corporate Sustainabilty Reporting Directive (CSRD), effectief in te voeren", aldus de beroepsorganisatie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.