Nieuws

NBA, VEB en Eumedion: 'Verklaar wet toekomst accountancysector niet controversieel'

De NBA, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en Eumedion roepen gezamenlijk de vaste commissie Financiën op de Wet toekomst accountancysector niet controversieel te verklaren, nu het kabinet is gevallen.

Dat schrijven de organisaties in een gezamenlijke brief. In 2020 werd wetgeving aanbevolen om de kwaliteit van de audit, kantoren en het beroep te vergroten. Verschillende instrumenten die de kwaliteit bevorderen liggen vast in het wetsvoorstel Wet toekomst accountancysector.

"Wij juichen deze maatregelen ter verbetering van de kwaliteit toe. Het proces ter voorbereiding van het wetsvoorstel is met grote zorgvuldigheid doorlopen. De urgentie is evenwel niet verminderd. Een spoedige behandeling van het wetsvoorstel komt de reputatie van de Nederlandse kapitaalmarkt ten goede. Die wens is de afgelopen jaren zowel vanuit de coalitie als de oppositie verwoord. Het maatschappelijk draagvlak voor het wetsvoorstel is stevig. Wij dringen er daarom op aan dat de val van het kabinet niet leidt tot uitstel van de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel", aldus de organisaties.

Wetsvoorstel

De kwaliteit van de wettelijke controle die door accountants wordt verricht stond de laatste jaren ter discussie in verschillende rapporten van de AFM en de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). Naar aanleiding hiervan heeft de toenmalig minister van Financiƫn de Commissie toekomst accountancysector (Cta) ingesteld.

De Cta heeft onderzoek gedaan naar mogelijke nieuwe maatregelen om de kwaliteit van de wettelijke controle duurzaam te kunnen verhogen. In januari 2020 heeft de Cta haar eindrapport gedeeld. Naar aanleiding van dit rapport heeft het kabinet in een kabinetsreactie op 20 maart 20201 enkele wetswijzigingen aangekondigd die zijn opgenomen in het wetsvoorstel Wet toekomst accountancysector.

Het conceptwetsvoorstel is zomer 2021 ter consultatie gegaan. Daarna is het wetsvoorstel in de ministerraad van 15 juli 2022 besproken en vervolgens gedeeld met de Raad van State (RvS) voor advies. De Autoriteit Persoonsgegevens en de RvS hebben beiden eind 2022 hun wetgevingsadvies gepubliceerd.

Op basis van het RvS-advies en verzoek van de Tweede Kamer is in juli 2023 ook nog een mkb-toets uitgevoerd op de wet. De minister van Financiƫn zal na het zomerreces de Wet toekomst accountancysector met de commissie delen.

VOR

De NBA drong er kort na de val van het kabinet al op aan de wet niet controversieel te verklaren. Ook gaat de NBA er vanuit "dat maatschappelijke partijen betrokken bij de aanpassing van de Nederlandse Corporate Governance code met een 'Verklaring Omtrent Risiciobeheersing' samen met de NBA hun verantwoordelijkheid blijven nemen om dat proces succesvol af te ronden".

Daarnaast zal de NBA "als publiekrechtelijke organisatie (met verordenende bevoegdheden), bezien welke initiatieven wij zelf kunnen nemen om noodzakelijke maatregelen, zoals de ontwikkeling van een nieuw beroepsprofiel, het aantrekkelijker maken van de opleiding, implementatie van de International Standard on Quality Management (ISQM) en de rol van accountants bij de invoering van de Corporate Sustainabilty Reporting Directive (CSRD), effectief in te voeren", aldus de beroepsorganisatie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.