Nieuws

SRA 'verbaasd' over stellingname kwartiermakers rondom regeldruk

Kantorenorganisatie SRA is "verbaasd" over de opmerkingen van de Kwartiermakers toekomst accountancysector ten aanzien van de regeldruk voor het mkb door de nieuwe accountantswet. Samen met andere mkb-organisaties heeft de SRA juist om een mkb-toets bij de nieuwe wet gevraagd en gewezen op de kosten.

Volgens de zesde tussenrapportage van de kwartiermakers zijn bij een reeks bezoeken aan negen kleinere en (middel)grote accountantskantoren "geen concrete voorbeelden gehoord van toenemende regeldruk", als gevolg van maatregelen in de nieuwe Wet toekomst accountancysector.

De signalen die door de kantoren werden afgegeven betroffen andere controleactiviteiten, zoals het toezicht op de uitvoering van de NOW. Die staan los van de wettelijke controle waar het wetsvoorstel zich op richt, aldus de kwartiermakers.

Bezorgd

De SRA stelt in een verklaring "uiterst verbaasd" te zijn over deze stellingname van de kwartiermakers. Al sinds de consultaties van het wetsvoorstel en van de Audit Quality Indicators (AQI’s) in september 2021, heeft de SRA aangegeven zich "ernstig zorgen" te maken over de gevolgen van de maatregelen uit de nieuwe wet en de extra regeldruk "voor reguliere vergunninghouders én ondernemers".

Ook belangenorganisaties zoals MKB-Nederland en Ondernemend Nederland hebben bij herhaling zorgen over regeldruk geuit. Daarom is aan de minister van Financiën gevraagd een 'mkb-toets' op het wetsvoorstel te laten uitvoeren. Die toets vindt op korte termijn plaats, in samenwerking met negen accountantsorganisaties en drie ondernemingen.

De SRA benadrukt dat kantoren en ondernemers op dit moment nog geen verhoogde regeldruk en kosten kunnen ervaren, omdat de maatregelen uit het wetsvoorstel alleen nog maar voorstellen zijn. De nieuwe wet moet nog worden aangenomen en ingevoerd. "Het kan niet van kantoren worden verwacht dat zij voorsorteren op voorstellen van nog niet concrete maatregelen die nadrukkelijk ingrijpen in de dagelijkse praktijk van mkb-kantoren", aldus de organisatie.

Kosten

Mede op verzoek van het ministerie van Financiën heeft de SRA wel een inschatting gemaakt van de regeldruk en kosten die gepaard gaan met de maatregelen uit het Wetsvoorstel toekomst accountancysector. Daarvoor heeft de SRA eerder dertig accountantsorganisaties bevraagd.

Volgens de kantorenorganisatie bedragen de jaarlijkse structurele, incidentele en nalevingskosten voor de totale groep reguliere AFM-vergunninghouders tussen ruim 64 en 82 miljoen euro, nog zonder kosten van de beroepsorganisatie en de toezichthouder. Dat betekent per wettelijke controle in het mkb-segment een kostenstijging van duizenden euro's. De SRA heeft een en ander met de kwartiermakers gedeeld. 

Dat mkb-accountantskantoren aangeven nu al geconfronteerd te worden met allerlei andere wet- en regelgeving die regeldruk veroorzaken, ziet SRA dan ook als "een zeer alarmerend signaal én bevestiging dat het mkb verzuipt". Dat signaal moet niet worden genegeerd, meent de organisatie.

Controversieel

Verwachting is dat de kwartiermakers begin november hun slotrapportage aan de minister van Financiën aanbieden. De kwartiermakers dringen, net als de NBA, bij de demissionaire minister aan op voortgang van de nieuwe Wet toekomst accountancysector.

Maar de SRA lijkt het "legitiem" om het accountantsdossier net als na de vorige kabinetscrisis controversieel te verklaren, mede gezien de "soms stevige kritiek" van de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens en het Adviescollege Toetsing Regeldruk bij het wetsvoorstel en mogelijke aanpassingen op basis van de mkb-toets.

SRA: 'Geen herkenning geschetst beeld over ervaren regeldruk in mkb'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.