Nieuws

Drie smallcaps sorteren voor op EU-accountant als oob-kantoor

Alle acht smallcapbedrijven op het 'strafbankje' van Euronext stellen een accountant te hebben gevonden. In navolging van Value8, dat vorig jaar in Portugal een oob-accountant vond, zeggen ook de beursgenoteerde bedrijven Bever Holding, DGB en Lavide Holding kantoren in een EU-lidstaat te hebben gevonden. De AFM moet de oob-vergunning aan die twee kantoren nog verstrekken.

Alle acht beursgenoteerde ondernemingen die afgelopen jaren geen accountant konden vinden, hebben inmiddels een oob-accountant gevonden. Dat meldt Vereniging MidkapNL, een belangenbehartiger van kleine beursfondsen. De smallcap-ondernemingen zaten sinds vorig jaar op het strafbankje van Euronext.

Afgelopen oktober gaf Euronext Amsterdam aan dat de kleine beursgenoteerde bedrijven zonder oob-accountant uiterlijk op 15 januari 2024 een accountant dienden te strikken. Een opdrachtbevestiging van een accountantskantoor voor de jaarrekeningcontrole 2024 met de juiste vergunning volstond om een delisting-procedure te voorkomen, zo bevestigde Euronext.

Vorige maand maakten NSE en Alumexx bekend KPMG te hebben gecontracteerd voor de jaarrekeningcontrole. Geojunxion heeft inmiddels een beursexit aangekondigd, waardoor de noodzaak van een oob-accountant is komen te vervallen.

Opdrachtbevestiging

MidkapNL deelde op 8 januari mee dat de andere vijf beursfondsen een oob-accountant hebben gevonden voor de jaarrekeningcontrole over het boekjaar 2024. Zij stuurden hiertoe alle vijf een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Euronext Amsterdam.

Bij twee bedrijven - IEX Group en MKB Nedsense - is investeringsmaatschappij Value8 de grootste aandeelhouder. Het Portugese Cravo Fortes e Antao (CFA), dat de jaarrekeningcontrole van Value8 uitvoerde over het boekjaar 2022, heeft aangegeven ook de jaarrekeningen van IEX Group en MKB Nedsense te willen controleren.

Daarmee blijven drie smallcap-bedrijven over: Bever Holding, DGB Group, Lavide Holding. Die bedrijven maakten afzonderlijk bekend een accountant te hebben gecontracteerd. Eén ander EU-accountantskantoor zou volgens MidkapNL schriftelijk hebben bevestigd de jaarrekeningen 2024 van Bever Holding, DGB Group en Lavide Holding te willen controleren.

Aanmelding bij AFM

Nog een ander kantoor zou zich bij de AFM voor registratie als oob-kantoor hebben aangemeld. Onbekend is welke kantoren het betreft en uit welke lidstaten. Ook is niet duidelijk welke registeraccountants in Nederland namens deze kantoren uit andere lidstaten de controleverklaringen zullen ondertekenen.

Het register Auditkantoren uit andere lidstaten van de AFM is nog niet aangevuld. Het enige kantoor dat een oob-vergunning via deze zogenaamde 'Portugalroute' heeft verkregen, is CFA. Afgelopen oktober meldde MidKapNL al dat een "nieuwe oob-accountant uit een andere EU-lidstaat" was "toegetreden tot de Nederlandse accountancymarkt". Drie maanden later heeft de AFM dat bewuste kantoor echter nog niet in het daartoe bestemde register opgenomen.

Opmerkelijk genoeg maakte vastgoedonderneming Bever Holding eind september vorig jaar bekend een verzoek te hebben ingediend "of CFA bereidt zou zijn de jaarrekening over het boekjaar 2023 te controleren". Bever Holding is sindsdien "in afwachting op een reactie van CFA". Waarom Bever nu opteert voor een nog niet vergund oob-kantoor uit een andere lidstaat is niet duidelijk. Het bedrijf reageerde niet op een interviewverzoek van Accountant.nl.

Waardering voor KPMG

De bedrijven hopen de bevestiging van hun registratie spoedig te ontvangen van de AFM en deden in afwachting daarvan elk een verzoek aan Euronext Amsterdam om het delistingproces te stoppen.

De Vereniging MidkapNL, voorgezeten door Value8-ceo Peter Paul de Vries, sluit het persbericht af met waardering "voor de stap die KPMG heeft gezet door - als enige van de big four - bereid te zijn enkele van de betrokken fondsen te controleren".

Update 9 januari

De beursgenoteerde bedrijven DGB en Lavide Holding maakten voorbeurs bekend dat Euronext het delistingproces dat op 18 januari 2024 zou aanvangen, voor deze bedrijven heeft ingetrokken. Volgens een van de persberichten heeft Euronext laten weten dat de procedure wordt gestopt, "vanwege het ontvangen van een getekende opdrachtbevestiging voor de controle van de jaarrekening 2024 door een oob-accountant die een registratie in NL heeft aangevraagd en waarvan de verwachting is dat de registratie op korte termijn zal plaatsvinden". De instrumenten blijven op de strafbank van Euronext staan totdat de jaarrekening wordt gedeponeerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, aldus het bericht.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.