Nieuws

NBA onderzoekt vernieuwde PE-systematiek en kennistoets

In het kader van een evaluatie van de vernieuwde PE-systematiek heeft de NBA recent een enquête uitgestuurd aan alle leden van de beroepsorganisatie. Daarin wordt ook gevraagd naar de ervaringen met de NBA-kennistoets.

Sinds 2021 geldt de nieuwe permanente educatie-systematiek voor alle PE-plichtige NBA-leden, waarbij verantwoording wordt afgelegd over de PE-verplichting via een jaarlijks op te stellen PE-portfolio. Voor sommige NBA-leden geldt daarnaast ook dat zij nog een kennistoets moeten maken.

Doel van de evaluatie is om aan de hand van de uitkomsten "door te ontwikkelen naar een breed gedragen, toekomstbestendige en goed efficiënt uitvoerbare PE-systematiek", zo meldt de NBA. "Het borgen van de vakbekwaamheid van de accountant staat hierin centraal." 

Kennistoets

Het onderzoek richt zich met name op de PE-verplichting en het gebruik van het PE-portfolio, maar ook vragen over de visie van leden op de kennistoets en over leren en leervormen komen aan bod.

In november vorig jaar trok de NBA de toen gehanteerde kennistoets terug, na berichtgeving over examenfraude bij accountantsorganisaties, waarbij ook antwoorden van de verplichte NBA-kennistoets intern werden gedeeld.

Evaluatie

De beroepsorganisatie kondigde eerder al aan dat de huidige systematiek van permanente educatie en verplichte kennistoetsen zouden worden geëvalueerd. De resultaten en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien, worden door de NBA na afloop van de evaluatie met de leden gedeeld.

Als mede op basis van de evaluatie van de huidige systematiek van permanente educatie en verplichte kennistoetsen een nieuw model is ontwikkeld, laat de beroepsorganisatie dat door een externe deskundige toetsen op fraudegevoeligheid.

Vragen over de evaluatie van de PE-systematiek kunnen worden ingediend via het mailadres pe@nba.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.