Nieuws

Cfo's optimistisch over financiële vooruitzichten, ondanks kwetsbaar ondernemingsklimaat

Na een periode van economische onzekerheid leeft het optimisme onder cfo's weer op. Bijna veertig procent is positiever over de financiële vooruitzichten van hun organisatie dan zes maanden geleden. De winstgevendheid stijgt meer dan verwacht sinds de coronapandemie.

Ondanks het positieve economische sentiment signaleren cfo's kwetsbaarheden in het ondernemingsklimaat. Grote tekorten op de arbeidsmarkt (62 procent), steeds grotere geopolitieke spanningen (49 procent) en een nog altijd herstellende economie (46 procent) worden aangemerkt als de drie grootste bedrijfsrisico's die het Nederlandse ondernemingsklimaat kunnen verstoren.

Dat blijkt uit de meest recente editie van de halfjaarlijkse Deloitte CFO Survey, waarin het sentiment van Nederlandse cfo's rond strategische prioriteiten en macro-economische ontwikkelingen in kaart is gebracht.

Onzekere situatie

Ook de onzekere politieke situatie in Nederland heeft een sterke impact op strategische besluitvorming binnen het bedrijfsleven. Cfo's geven aan politieke ontwikkelingen rondom de beschikbaarheid van talent, het belastingklimaat, energiezekerheid en capaciteit, en de regelgeving rond CO2 en stikstof op de voet te volgen.

Investeringen voor groei worden uitgesteld en meer ondernemingen kiezen voor internationalisering om lokale politieke risico's te verminderen. Parallel hieraan neemt de focus op AI- en duurzaamheidsinvesteringen toe, met een groeiende en cruciale rol voor de financiële functie in het duurzaamheidsdomein.

Voorzichtige verschuiving naar duurzaam investeren

Hoewel veel cfo's nog worstelen met de vertaling van duurzaamheidsdoelstellingen naar concrete financiële acties, erkennen zij ook dat duurzame investeringen een cruciaal onderdeel vormen van het toekomstbesteding maken van hun organisatie.

Gemiddeld wordt nu 37 procent van de kapitaalinvesteringen (CapEx) gedaan in emissievrije projecten. Deze beweging richting duurzamere kapitaalinvesteringen wordt gesterkt door politieke en strategische ontwikkelingen. Cfo's voelen de druk vanuit het maatschappelijk verkeer, aldus de survey. 58 procent geeft aan dat duurzaamheidsinspanningen binnen hun organisaties meer waardegedreven dan compliance-gedreven zijn.

AI: gevestigde organisaties lopen achter op nieuwkomers

Cfo's verwachten dat de inzet van AI voor strategische besluitvorming in de komende jaren exponentieel zal toenemen. Naar schatting zal over vijf jaar vijftig procent van de strategische beslissingen berusten op een vorm van AI; een sterke stijging ten opzichte van de huidige 14 procent.

Naast strategische besluitvorming zien cfo's vooral kansen om AI in de toekomst in te zetten voor het verbeteren van de operationele efficiëntie, de klantervaring en het genereren van veel nauwkeuriger prognoses en scenarioplanning.

Vooral jonge bedrijven investeren momenteel fors in AI, met gemiddeld veertig procent van hun digitaliseringsbudget. Gevestigde organisaties besteden gemiddeld tien procent van hun digitaliseringsbudget aan AI-initiatieven. Experts menen dat terughoudendheid ten aanzien van AI-investeringen met name gerelateerd is aan personeelstekorten, de kosten van cloud en de beschikbaarheid van voldoende use cases, zo stelt de survey.

Liefst tachtig procent van de organisaties geeft aan momenteel bezig te zijn met de overstap naar een nieuw cloud-based ERP-systeem. Dat leidt niet meteen tot lagere kosten voor finance-afdelingen; 65 procent van de organisaties rapporteert juist een stijging in de initiële kosten. Maar de langetermijnvoordelen van deze digitaliseringsslag zijn naar verwachting "aanzienlijk", zo stelt de Deloitte-survey.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.