NBA

Evenwichtige m/v-verdeling en de accountant

Het blijft voor grote ondernemingen lastig om te rapporteren over de evenwichtige man-vrouwverdeling in de raden van bestuur en commissarissen, te verklaren waarom deze niet is gehaald, aan te geven of voldoende is geprobeerd om die zetels wel evenwichtig te verdelen, en of dit in de toekomst zal worden bereikt.

Over 2014 heeft 43% van de bedrijven in hun jaarverslag niets gerapporteerd over de man-vrouwdiversiteit. Van de vennootschappen die niet voldoen aan het in de Wet bestuur en toezicht (Wbt) voorgeschreven streefcijfer van 30%, legt meer dan de helft (57%) daarover niets uit in het jaarverslag.

Bijna de helft (46%) van de bedrijven die moeten voldoen aan de Wbt zegt dat hun accountant heeft gecontroleerd of wordt voldaan aan de evenwichtige m/v-verdeling. Bij ruim een derde heeft de accountant gelet op de verklaringen voor het niet behalen van het streefcijfer.

Ruim een kwart van de accountants van de onder de Wbt vallende bedrijven besteedt aandacht aan de overige vereisten die worden gesteld, aan wat in het verleden is gedaan om het streefcijfer te behalen en wat het bedrijf daarvoor in de toekomst gaat doen.

Het is duidelijk dat de eerste verantwoordelijkheid om aan deze bepalingen te voldoen ligt bij de ondernemingen zelf.
Het kan zijn dat er bij de bedrijven nog onbekendheid is met deze regelgeving. In dat geval is het zinvol dat de overheid samen met VNO-NCW een campagne lanceert om de doelstelling van de wet nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

Het is ook mogelijk dat sommige grote ondernemingen van mening zijn dat zij er geen belang bij hebben deze bepalingen na te leven en dat zij liever het glazen plafond in stand houden omdat ze er geen brood in zien vrouwen toe te laten tot hun clubje. Hoewel ik het me niet kan voorstellen, schijnt dit echt voor te komen.

Actie van de controlerend accountant op dit punt kan dus geen kwaad. Het zou goed zijn als de controlerend accountant bij de controles over 2015 extra werk maakt van de vraag of de onderneming zich houdt aan de bepalingen van de Wet bestuur en toezicht houdt ten aanzien van diversiteit, en daarover uitdrukkelijk rapporteert.

Duitse accountants dreigen de bedrijven die niet voldoen aan de daar geldende wetgeving op dit gebied met een waarschuwing in hun auditrapport. Een voorbeeld dat wellicht navolging verdient in Nederland.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Anne-Marike van Arkel was tot 1 februari 2018 algemeen directeur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.