Opinie

Waar zijn we mee gediend?

Onlangs hoorde ik een bevlogen spreker oreren over duurzaamheid, verspilling, CO2 en vooral over eigen verantwoordelijkheid, dus initiatief nemen en tonen. Hij reed al dieselend weg in een prachtige SUV.

Binnen ons accountantswereldje is een discussie gevoerd over structuur, governance, faculties en zelfs communities. De een zag de voorstellen als de enig ware oplossing, de ander zette ze weg als volkomen achterhaald. Uiteindelijk werden de voorstellen besproken in de ledenvergadering. Ja echt, de vergadering waar alle leden naar toe konden komen en konden meebeslissen. En ook daar gebeurde wat bij nagenoeg alle ledenvergaderingen plaatsvindt: een enkeling wil nog wat aanpassen, maar de meerderheid is intens blij dat er een voorstel ligt. Uitgewerkt, bediscussieerd, vernieuwend, anders dan hij of zij had verwacht. De ledenvergadering heeft beslist.

Vervolgens zijn er twee mogelijkheden; je blijft dieselend rondrijden, predikend dat je het zo goed weet en zeker weet dat de ledenvergadering het niet goed zag. Of we gaan met nieuwe mogelijkheden aan de slag. Zoekend, structuurverkennend, heilige huisjes slechtend, maar toch...

De 'Vernieuwingsagenda MKB' was één van de eerste producten. Een actieplan dat ontstond uit samenspraak, vanuit de community gedachte, met individuele accountants met hart voor het mkb. Helaas bleven er diesels rondrijden; zij sloten zich opnieuw (nog) niet aan.

Deze nieuwe gang van zaken was zoeken. Naar wie moet de Vernieuwingsagenda? Het bestuur ziet immers een andere rol voor zichzelf en faculties zijn nog in opbouw. De Commissie MKB vond het van belang om juist nu te laten zien wat mogelijk is, wordt en blijft: pak de eigen verantwoordelijkheid, ondanks de diesels; voorwaarts in de nieuwe wereld.

Op de vijf grote thema's is het activiteitenplan 2019 voor de MKB gebaseerd. Vanuit maatschappelijke relevantie pleiten we voor verplichting tot collegiaal overleg en willen we betrokken zijn bij de mkb-toets bij invoering van nieuwe wet- en regelgeving. Als onomstreden kwaliteit is aangetoond, mag worden verondersteld dat horizontaal toezicht logisch is. Om een lerend beroep te garanderen is een kenniscentrum mkb noodzakelijk. Om tot vernieuwende kracht te komen is het opstellen van best-practices, gezamenlijk met het ACB, een optie. Om een sterk merk neer te zetten willen we een campagne over de toegevoegde waarde van de mkb-accountant.

Ik sprak de bevlogen spreker onlangs opnieuw. Hij had besloten een 'e-car' te bestellen. Niet omdat het moet, niet omdat dit de enige oplossing zou zijn. Maar omdat hij het wil, van harte, vanuit zichzelf. Om de maatschappelijke relevantie, hoe klein dan ook.  

Communities bieden heel veel kansen en mogelijkheden. Is dat de enige oplossing? Nee, maar we hebben dit wel met elkaar besloten. Daarom: zoek allen aansluiting bij een community en stop met het eenzaam dieselen!

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Steef Visser is voorzitter van de Commissie MKB van de NBA en directievoorzitter van Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.