Van de Helpdesk

Nieuwe opdrachtbevestiging voor doorlopende samenstellingsopdrachten bij toepassing Standaard 4410H?

Is het nodig om een nieuwe opdrachtbevestiging af te geven bij toepassing van de herziene Standaard 4410H 'Samenstellingsopdrachten'?

Categorie: wet- en regelgeving
Onderwerp: opdrachtbevestiging samenstellingsopdracht
Regelgeving: herziene Standaard 4410H Samenstellingsopdrachten

Vraag...

De NBA heeft een nieuwe voorbeeldtekst uitgebracht voor een opdrachtbevestiging
volgens Standaard 4410H 'Samenstellingsopdrachten'. In onze praktijk is voor de
meeste doorlopende samenstellingsopdrachten een schriftelijke opdrachtbevestiging aanwezig.  Is het nodig om een nieuwe opdrachtbevestiging af te geven bij toepassing van de herziene Standaard 4410H 'Samenstellingsopdrachten'?

Antwoord...

De herziene Standaard 4410H onderkent de volgende fasen bij  de aanvaarding en continuering van de samenstellingsopdracht:

 • Opdracht overeenkomen (paragraaf 24)
  Voor een goede uitvoering van de opdracht en om misverstanden te voorkomen is het van belang dat het management begrijpt wat de samenstellingsopdracht inhoudt en wat ieders verantwoordelijkheden zijn.  Daarom is een vereiste in de standaard dat de accountant de voorwaarden van de opdracht met het management overeenkomt. De onderwerpen zijn in paragraaf 24 van de standaard verder beschreven.

 • Schriftelijke bevestiging (paragraaf 25)
  Als sluitstuk worden de opdrachtvoorwaarden schriftelijk bevestigd.

 • Herziening van de opdrachtvoorwaarden (paragraaf 26)
  Bij een doorlopende opdracht gaat de accountant na of de opdrachtvoorwaarden nog steeds voldoen. Door gewijzigde omstandigheden kan het nodig zijn om de opdrachtvoorwaarden te herzien of het management te herinneren aan de bestaande opdrachtvoorwaarden. Bijvoorbeeld  bij een wijziging in het management of bedrijfsactiviteiten (zie paragraaf A40). Of als de accountant de indruk heeft dat het management niet duidelijk is wat de doelstelling of reikwijdte van de opdracht is.

De nieuwe voorbeeldtekst voor een opdrachtbevestiging sluit  aan op de herziene Standaard 4410H, waar onder andere de verantwoordelijkheden van het management uitgebreider worden omschreven. Implementatie van Standaard 4410H betekent niet op voorhand dat het nodig is om de opdrachtvoorwaarden te herzien bij een doorlopende schriftelijke opdrachtbevestiging. Van belang is dat het management duidelijk is wat de opdracht inhoudt. De bestaande opdrachtbevestiging  kan voldoen als de strekking overeenkomt met paragraaf 24 van de herziene standaard.  In andere gevallen is het nodig om tot een herziene  opdrachtbevestiging te komen.

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

 

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.