Fiscaal

Om box 3 heen?

Box 3 is het imago van 'pretbox' al lang kwijt. De forfaitaire rendementsheffing riep de afgelopen jaren steeds meer weerstanden op en het kabinet is nu met wijzigingen gekomen. Of die tegemoetkomen aan de kritiek, valt te betwijfelen.

Anja Zandee-Dingemanse

Het kabinet wil de vermogensrendementsheffing beter laten aansluiten bij de werkelijk behaalde rendementen en daarom wordt vanaf 2017 het forfaitaire rendement in box 3 afhankelijk gemaakt van de omvang van het vermogen. Het huidige vaste percentage van 4 vervalt en daarvoor in de plaats komt een forfaitair rendement van 2,9 procent bij een vermogen tot 75 duizend euro, 4,7 procent bij een vermogen tussen 75 en 975 duizend euro en 5,5 procent bij een vermogen hoger dan 975 duizend euro. Dus hoe hoger het vermogen, hoe hoger het forfaitair rendement. Het kan daarom interessant zijn box 3-vermogen over te hevelen naar een bv of open fonds voor gemene rekening. De VBI is een minder goed alternatief geworden: het forfait daarvan wordt met ingang van 1 januari 2017 verhoogd van 4 naar 5,5 procent.

Naar box 2?

Om de hoge box 3-heffing te vermijden, kan het overhevelen van spaargeld naar box 2 uitkomst bieden. De inbreng van spaargeld in een bv of open fonds voor gemene rekening kan ook voordelig zijn voor de toeslagen, de eigen bijdrage AWBZ (CAK) en de WMO. Voor de eigen bijdrage AWBZ (CAK) wordt het box 3-inkomen gesteld op 12 procent. Vermogen in box 2 telt echter niet mee.

Open fonds voor gemene rekening

Degenen zonder bv kunnen vermogen naar box 2 overhevelen via een open fonds voor gemene rekening (FGR). Een open FGR is een combinatie van minimaal twee beleggers/participanten. Een FGR is eenvoudig op te richten: het fonds is niet civielrechtelijk geregeld en  heeft geen rechtspersoonlijkheid. Ook kan het weer snel geliquideerd worden. Een open FGR heeft als voordeel ten opzichte van de bv dat zowel voor de oprichting als de inbreng en terugbetaling van vermogen geen notariële tussenkomst vereist is. Daarnaast geldt voor een dergelijk fonds geen jaarrekening- en publicatieplicht. Wel is een open fonds net als een bv belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Werkelijk rendement

Met een motie is het kabinet opgeroepen met voorstellen te komen om sluiproutes tot het ontlopen van de box 3-heffing te dichten. En er is een motie aangenomen, waarin het kabinet verzocht is een box 3-heffing naar het werkelijk behaalde rendement te onderzoeken. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij op termijn wel wil overstappen naar een dergelijke heffing. Afwachten dus.

Hoge Raad

De voorgestelde differentiatie in box 3 leidt niet tot een systeem dat beter aansluit bij de werkelijke rendementen. Ook leiden de vele forfaits en aannames niet tot een vereenvoudiging van het stelsel. Het is beter als het kabinet komt met een eenvoudiger systeem dat bovendien de 'kleine spaarder' echt ontziet. Daar komt nog bij dat over de huidige vermogensrendementsheffing nog een procedure bij de Hoge Raad loopt, juist vanwege de langdurige afwijkende (lagere) werkelijke rendementen ten opzichte van de forfaitaire rendementen. Deze bezwaren gelden ook ten aanzien van de nieuwe regeling. Het binnenkort te wijzen arrest zal een indicatie vormen voor de juridische aanvaardbaarheid van de nieuwe box 3-heffing.

Anja Zandee-Dingemanse is fiscaal jurist bij DRV Accountants & Adviseurs te Middelburg.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.