Van de Helpdesk

Cumulatief preferente aandelen en dividend

Hoe ga je, bij het samenstellen van een jaarrekening, om met dividend als een aandeelhouder cumulatief preferentie aandelen bezit?

Categorie: Externe verslaggeving
Onderwerp: Achterstallig dividend cum prefs
Regelgeving: RJ 240/RJk B8, eigen vermogen

Vraag...

Situatie 1
Bij het samenstellen van een jaarrekening komen wij de situatie tegen dat er aan de aandeelhouder die cumulatief preferente aandelen bezit geen dividend kan worden uitgekeerd vanwege het feit dat er geen winst gemaakt wordt en er niet voldoende vrij vermogen is. Wat verwerk ik hieromtrent in de jaarrekening?

Situatie 2
Wat is de wijze van verwerking als de vennootschap wel winst maakt, maar uit de uitkeringstest blijkt dat de bestuurder geen toestemming verleent voor een dividenduitkering aan de cumulatief preferente aandeelhouder?

Antwoord...

Situatie 1
Als aan de houder van cumulatief preferente aandelen geen dividend kan worden uitgekeerd, dan behoudt hij het recht op dit dividend. Dit houdt in dat als er op enig moment weer sprake is van voldoende vrij vermogen, dat dit achterstallige dividend op dat moment alsnog moet worden uitgekeerd. Dit wordt bepaald door de statuten. Eerst wordt het achterstallige dividend uitgekeerd, vervolgens het reguliere preferent dividend en pas daarna komen de overige aandeelhouders aan bod.
Dit wordt verwerkt in de jaarrekening door de omvang van het achterstallige dividend in de toelichting te vermelden bij het eigen vermogen (Rjk B8.130).

Situatie 2
Het kan voorkomen dat het bestuur van een vennootschap van mening is dat de cumulatief preferente aandeelhouder zijn dividend niet kan ontvangen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitkeringstest. Volgens RJ 240.241/RJk B8.130 moet bij een bv. in de toelichting  melding worden gemaakt van het ontbreken van de goedkeuring door het bestuur, naast de vermelding van het achterstallige dividend.
Als er wel voldoende vrij vermogen is om het preferente dividend uit te keren en er geen bezwaar van de bestuurders is, dan moet op basis van RJ  160.209 het uit te keren bedrag als schuld per balansdatum worden opgenomen. Dit geldt voor zowel de balans voor als na winstbestemming.

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

 

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.