Van de helpdesk

Voorwaarden wijzigen tijdens een opdracht

Soms sturen organisaties nieuwe algemene voorwaarden op aan hun relaties. Maar is het zomaar mogelijk de inhoud van algemene voorwaarden te wijzigen terwijl een opdracht nog loopt?

Categorie:  Wet- en regelgeving
Onderwerp: Algemene voorwaarden
Regelgeving: Burgerlijk wetboek

Vraag…

Enige tijd geleden heeft de NBA twee nieuwe sets algemene voorwaarden ter beschikking gesteld aan de leden. In het begeleidend schrijven is een brief opgenomen ter introductie van de nieuwe algemene voorwaarden. In die brief staat: "Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle lopende opdrachten."

Ik dacht altijd dat algemene voorwaarden pas gelden als ze zijn overeengekomen. En volgens mij is de toepasselijkheid van de nieuwe set niet afgesproken. Hoe zit dat? Met andere woorden: kan ik de inhoud van de voorwaarden veranderen terwijl ik de opdracht nog aan het uitvoeren ben? Of kan dat pas als de opdracht is afgelopen, voorafgaand aan de nieuwe opdracht?

Antwoord…

Het klopt inderdaad dat algemene voorwaarden pas gelden als u expliciet heeft aangegeven dat ze van toepassing zijn. De andere partij moet of hebben aangegeven dat hij/zij akkoord is met de toepasselijkheid of de andere partij moet de toepasselijkheid stilzwijgend hebben geaccepteerd. Het mag niet zo zijn dat de toepasselijkheid is afgewezen. Let erop dat u de algemene voorwaarden duidelijk en expliciet (en schriftelijk) van toepassing verklaart.

Met alleen het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden bent u er nog niet. Het is ook nodig om de algemene voorwaarden op tijd 'ter hand te stellen'. Ter hand stellen wil zeggen dat u de andere partij de voorwaarden overhandigt. Dit kan in persoon, per post of in sommige gevallen digitaal.

Dat moet u doen om te voorkomen dat de andere partij (met een beroep op artikel 6:233 en 6:234 Burgerlijk wetboek) de mogelijkheid heeft om een deel van uw algemene voorwaarden te vernietigen. Alleen voor partijen die vallen onder de uitzondering van artikel 6:235 BW (dit zijn met name grote wederpartijen) is zo'n beroep op vernietiging niet mogelijk, ook niet als u de voorwaarden niet ter hand heeft gesteld.

U kunt dus de algemene voorwaarden wijzigen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daar moet u dan wel duidelijk en transparant over zijn. In de door de NBA ter beschikking gestelde voorbeeldbrief zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie opgenomen. Zo is inzichtelijk wat er is gewijzigd.

Ook moet u de andere partij de kans geven om te protesteren tegen de toepasselijkheid van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden. Protesteert de wederpartij niet en gaan u en uw klant gewoon door met de uitvoering van de opdracht, dan is geldende jurisprudentie dat de rechter aanneemt dat de wederpartij akkoord is met de wijziging in de algemene voorwaarden.

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.