Van de helpdesk

Welke normen gelden bij een kwaliteitstoetsing van een internal-auditafdeling?

Een internal-auditafdeling is niet betrokken bij de controle van de jaarrekening. Degene die de afdeling leidt vraagt zich af of hij dan wel een kwaliteitstoetsing dient te ondergaan, aangezien zijn afdeling zich niet met de werkzaamheden van de externe accountant bemoeit.

Categorie: Intern accountants
Onderwerp: Kwaliteitstoetsing van interne auditafdelingen
Regelgeving: Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen, NVKS

Vraag…

Ik geef als intern accountant leiding aan een internal-auditafdeling. De afdeling voert hoofdzakelijk internal audits uit en is verder niet betrokken bij de jaarrekeningcontrole door de externe accountant.
• Dienen wij een kwaliteitstoetsing te ondergaan?
• Zo ja, welke normen gelden dan voor ons?
• Wie voert deze toetsing uit?

Antwoord…

Ja, u dient een kwaliteitstoetsing te ondergaan. In artikel 7 van de NBA Verordening op de kwaliteitsbeoordeling staat dat iedere accountantsafdeling ten minste eenmaal in de zes jaar aan een toetsing wordt onderworpen om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van een intern accountant te kunnen beoordelen. Via deze toetsing wordt nagegaan “of het stelsel van kwaliteitsbeheersing in opzet en werking voldoet aan het bij en krachtens de Wet op het accountantsberoep bepaalde.”(artikel 9, lid 2)

Normen

Via dit artikel wordt het normenkader dat wordt betrokken bij de toetsing en de reikwijdte van de toetsing bepaald. Vanaf 1 januari 2018 geldt de NVKS (Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen) als normenkader voor accountantskantoren en -afdelingen. Hierop zijn echter enkele uitzonderingen mogelijk (zie artikel 3 van de Introductie NV COS). Als de internal-auditafdeling geen controle of beoordelingsopdrachten van financiële overzichten uitvoert mag ook een ander kwaliteitssysteem, zoals bijvoorbeeld de IPPF van het Instituut van Internal Auditors IIA, worden gehanteerd. Voorwaarde is dat dit systeem voldoet aan het fundamenteel beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid zoals bedoeld in artikel 2 van de VGBA. Indien voor een ander kwaliteitssysteem wordt gekozen dient de intern accountant in zijn rapporten niet naar de Standaarden uit de NV COS (zoals 3000 of 4400) te verwijzen. Tevens geldt de voorwaarde dat de intern accountant uitsluitend intern rapporteert.

Wie voert de toetsing uit?

De NBA heeft IIA Nederland geaccrediteerd om namens de NBA kwaliteitstoetsingen uit te voeren bij intern accountants die tevens lid zijn van IIA Nederland. Vanaf 2018 zal de NBA ook rechtstreeks kwaliteitstoetsingen uit voeren bij afdelingen met intern accountants die geen lid zijn van IIA Nederland.

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.