Publieke sector

'Het is alles of niets!' in praktijk

Eerder schreef Dennis Serberie over de gevolgen van lastenverlichting in de publieke sector. Een praktijkvoorbeeld als stof tot nadenken.

Dennis Serberie

In mijn artikel van 10 maart 2020, 'Het is alles of niets!’, heb ik de mogelijkheden en consequenties van het afwijken van de NVCOS uitgewerkt en uiteengezet. In dit korte vervolg sta ik even stil bij een praktijkgeval waarbij mijn uiteenzetting uit dat artikel in real life heeft gespeeld.

Het gaat om de controle van een zelfstandige WNT (Wet Normering Topinkomens)- verantwoording. De WNT vereist dat een WNT-plichtige instelling een WNT- verantwoording in haar jaarrekening opneemt en dat de accountant deze meeneemt in de jaarrekeningcontrole en de controleverklaring bij de jaarrekening. De regelgever heeft het echter te vergaand gevonden om WNT-plichtige instellingen die niet controleplichtig zijn, vanwege de WNT te belasten met een jaarrekeningcontrole. Daarnaast is de verwachting dat het risico van overschrijding van de WNT-norm bij dergelijke minder complexe en omvangrijke instellingen beperkt is. Daarom mogen dergelijke instellingen van de regelgever een WNT-verantwoording opstellen die als zelfstandig document en dus los van de jaarrekening gecontroleerd moet worden.

WNT-controleprotocol

Verder heeft de regelgever voorgeschreven dat de werkzaamheden van de accountant beperkt worden tot wat in het WNT-controleprotocol is voorgeschreven. In het WNT-controleprotocol wordt onder meer voorschreven dat de accountant niet geacht wordt de afwezigheid van een jaarrekeningcontrole te compenseren met andere werkzaamheden.

Ondanks de uitgebreide uiteenzetting van werkzaamheden in het WNT-controleprotocol, zou deze beperking van werkzaamheden tot een afwijking met de NVCOS leiden. Daarom wordt in de controleverklaring niet naar de NVCOS verwezen en wordt in een paragraaf inzake overige aangelegenheden toegelicht waarom er niet verwezen wordt naar de NVCOS. De desbetreffende controleverklaring is opgenomen op de NBA-site als voorbeeldtekst 10.2b.

De vraag is of de regelgever hier niet beter had moeten uitgaan van een beoordeling door de accountant (NVCOS 2400) aangevuld met de in het WNT-controleprotocol, al dan niet in wat beperkte vorm, uiteengezette werkzaamheden. Dit sluit dan ook beter aan op de bepalingen van de Regeling verslaggeving WTZi, die voor minder complexe, omvangrijke en risicovolle zorginstellingen een beoordeling van de jaarrekening door de accountant voorschrijft. Wellicht iets om over na te denken.

Dennis Serberie is als senior manager werkzaam bij KPMG Accountants NV.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.